Det bedste udgangspunkt for den næste udviklingsdagsorden er at vise, at vi faktisk kan nå 2015-målene, siger FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon

07-07-2014

PRESSEMEDDELELSE - FN's statusrapport for 2015-Målene

Mange 2015-mål er allerede nået, og det er muligt at nå endnu flere, men det kræver at vi intensiverer vores indsats. Det konkluderer FN’s seneste statusrapport for 2015-målene, der i dag lanceres af FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon.

New York, 7. juli 2014 – Millioner af mennesker har forbedret deres levevilkår takket være en fælles indsats for at nå 2015-Målene. De opnåede resultater er et vigtigt fundament for den nye globale udviklingsdagsorden, der skal følge efter 2015-målene, sagde FN’s Generalsekretær ved lanceringen.

Ifølge rapporten er mange af 2015-Målene allerede nået – det gælder fattigdomsbekæmpelse, bedre adgang til rent vand, lige adgang for piger og drenge til grundskole samt forbedring af livsvilkårene for mennesker, der lever i slumområder – og mange flere af målene vil kunne nås inden deres deadline i 2015. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil verden også kunne nå målene for malaria-, tuberkulose- og HIV/AIDS-behandling. Målet om halvering af antallet af mennesker i hungersnød ser også ud til at kunne nås. Indenfor andre mål, så som adgang til teknologi, reduktion af handels- og toldbarrierer, gældseftergivelse og kvinders øgede politiske deltagelse, er der også gjort store fremskridt.

Rapporten er baseret på omfattende statistisk data og giver den mest opdaterede opgørelse over de opnåede resultater indenfor alle målene. Og resultaterne viser, at det er muligt at løfte mennesker ud af ekstrem fattigdom og forbedre deres fremtidsudsigter gennem fælles indsats og samarbejde mellem nationale regeringer, det internationale samfund, civilsamfunds-organisationer og privatsektoren.  

”2015-Målene er et fælles løfte afsagt af verdens lande om at opretholde principperne om menneskelig værdighed, lighed og retfærdighed og om at arbejde for en verden uden ekstrem fattigdom,” sagde Ban Ki-moon. ”De otte 2015-Mål med hver deres sæt af målbare og tidsbestemte delmål har hjulpet os til at målrette vores udviklingsindsats det sidste årti.”

2015-målene har reddet mange liv       
Rapporten understreger nogle af de vigtigste resultater, der er opnået indtil videre. Inden for de sidste tyve år er sandsynligheden for, at et barn dør, før det fylder fem år, næsten halveret. Det svarer til, at 17.000 færre børn dør hver dag sammenlignet med for tyve år siden. Samtidig er mødredødeligheden på globalt plan faldet med 45% mellem 1990 og 2013.

Forbedret behandling af HIV/AIDS har reddet 6,6 millioner menneskeliv siden 1995. En større tilgængelighed til de nye behandlingsmetoder kunne redde endnu flere.

Mellem 2000 og 2012 er omkring 3,3 millioner malaria-relaterede dødsfald undgået takket være en mere målrettet indsats, mens kampen mod tuberkulose har reddet omkring 22 millioner liv siden 1995.      

2015-Målene er fundamentet for den næste udviklingsdagsorden
Deadlinen for at nå 2015-Målene er 31. december 2015. Derfor er FN’s medlemslande allerede i fuld gang med at diskutere hvilke mål, der skal indgå i den næste udviklingsdagsorden efter 2015. De nye mål skal vedtages på FN’s Generalforsamling i september 2015. Statusrapporten understreger, at en øget indsats for at nå 2015-Målene er afgørende for at sikre et godt fundament for den næste udviklingsdagsorden.

”Medlemslandene er fuldt engagerede i diskussioner om de nye såkaldte Bæredygtige Udviklingsmål (Sustainable Development Goals)” siger Ban Ki-moon. ”Vores arbejde for at nå 2015-målene er et vigtigt skridt i retning af det udviklingsarbejde, der følger efter 2015.”  

Muligheden for at nå alle 2015-Mål er imidlertid ved at løbe ud i sandet. Det gælder for eksempel målene om at reducere børne- og mødredødeligheden og om at opnå bedre adgang til ordentlige sanitære forhold for flere mennesker. Selvom der er opnået fremskridt på disse områder, vil det ikke være tilstrækkeligt, hvis udviklingen fortsætter i nuværende tempo. Rapporten opfordrer derfor på det kraftigste alle berørte aktører til at intensivere indsatsen på de områder, hvor der er for lidt fremgang.

Forbedring af sanitære forhold er afgørende
Siden 1990 har 2,3 milliarder mennesker fået adgang til forbedret drikkevand. I samme periode har mere end en fjerdedel af verdens befolkning fået bedre sanitære forhold. Ikke desto mindre lever en milliard mennesker stadig uden de mest elementære sanitære forhold som for eksempel adgang til et toilet.

Accelereret indsats med brug af velkendte løsninger vil kunne redde flere kvinder og børn
I 2013 døde næsten 300.000 kvinder som følge af graviditets- eller fødselsrelaterede komplikationer, der kunne være afhjulpet. De fleste gravide kvinder i udviklingslande får i dag mindst ét tjek hos en uddannet fødselshjælper under deres graviditet, men kun halvdelen får de fire tjek, der anbefales.

Sygdomme der let kan behandles, såsom diarre og lungebetændelse, er hovedårsagerne til dødsfald blandt børn under fem år. Trods markante forbedringer lider 163 millioner små børn fortsat i dag af kronisk underernæring.
 
Ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i grundskole, men 58 millioner børn har stadigvæk ikke mulighed for at komme i skole. Halvdelen af disse lever i konfliktramte lande. Høje frafaldsprocenter udgør ligeledes en væsentlig barriere for grundskoleuddannelse til alle børn.

Den samlede udviklingsbistand har nået nye højder, men bistanden til verdens fattigste lande falder
Efter to års fald i niveauet for den samlede udviklingsbistand, nåede bistanden i 2013 op på rekordhøje 739 mia. kr. Desværre er der samtidig sket et skift væk fra støtte til verdens fattigste lande, der kæmper mest for at nå 2015-Målene.

80% af importen fra udviklingslande skete toldfrit, og de samlede handelsbarrierer lå på det laveste niveau nogensinde. Gældsbyrden for udviklingslandene lå stabilt på omkring 3% af eksportindtægterne, hvilket svarer til et fald på næsten 75% siden 2000.    
      
Bedre data giver bedre resultater
Trods fremskridt de seneste år fremhæver rapporten, at det fortsat er vanskeligt at måle udviklingsresultater pga. mangel på pålidelig statistik i mange lande. Bedre statistisk afrapportering på 2015-Målene har dog hjulpet og ført til resultater. Som eksempel indsendte 186 lande i 2012 rapporter om deres resultater i arbejdet med HIV/AIDS, hvor antallet i 2004 kun var 102 lande. Det hjalp til at mobilisere yderligere global opbakning og støtte til HIV/AIDS-projekter, som er mere end tredoblet siden 2004.

Statusrapporten for 2015-Målene er baseret på det mest omfattende og opdaterede tilgængelige datamateriale. 28 FN- og internationale organisationer bidrager til rapporten, der udarbejdes af FN’s Afdeling for Økonomiske og Sociale Anliggender. Fuld adgang til det anvendte datamateriale i rapporten er tilgængeligt på mdgs.un.org.

Download rapporten for mere information eller se www.un.org/millenniumgoals.