Afrikanske økonomier har brug for større global markedsintegration fremover

23 maj 2014

image

Hvis udviklingen på det afrikanske kontinent skal accelereres, er der behov for at øge investeringer i faglige kundskaber og teknologi.

Kigali, Rwanda – Ved at deltage mere effektivt i den globale produktion af varer og tjenesteydelser kan Afrika ændre sin økonomiske situation og opnå et udviklingsgennembrud. Sådan konkluderer den seneste udgave af African Economic Outlook, som blev fremlagt på Den Afrikanske Udviklingsbanks årlige møde.

Den årlige rapport, som produceres i samarbejde mellem Den Afrikanske Udviklingsbank, OECD’s Udviklingscenter og UNDP, viser i år at Afrika har overlevet både interne og eksterne kriser og nu er i position til at realisere en sund økonomisk vækst.

Det anslås, at kontinentets vækst vil vokse til 4,8% i 2014 og til 5-6% i 2015, hvilket er det højeste  siden den globale økonomiske krise satte ind i 2009. Afrikas vækst er ifølge rapporten bredt funderet, og er især drevet af indenlandsk efterspørgsel, infrastruktur og øget regional samhandel med industrivarer.

”For at kunne opretholde den økonomiske vækst og sikre, at den skaber muligheder for alle, bør afrikanske lande fortsætte med at opbygge økonomiske stødpuder og udøve forsvarlig makroøkonomisk styring. Hvis der slækkes på den makroøkonomiske styring, vil det undergrave den fremtidige økonomiske vækst,” siger Mthuli Ncube, cheføkonom og vicepræsident i Den Afrikanske Udviklingsbank.

”Muligheden for at deltage i de globale værdikæder bør være en vigtig del af strategien for at opnå stærk, vedvarende og inkluderende vækst på mellemlang og lang sigt,” tilføjer han.
Rapporten hævder, at mere effektiv deltagelse i regionale og globale værdikæder – dvs. den vifte af aktiviteter i forskellige lande, der bringer et produkt fra ide til færdiglevering til forbrugeren – kan fungere som et springbræt for Afrika i forhold til at styrke den økonomiske diversitet og øge indenlandske investeringer i den nødvendige infrastruktur. For at kunne gøre det, må kontinentet imidlertid undgå at forblive fastlåst i økonomiske aktiviteter med lavt afrikansk udbytte.

Afrikas eksport til resten af verden voksede hurtigere end i nogen anden region i 2012, men denne eksport domineres af primærråvarer, og udgjorde kun 3,5% af handelsvareeksporten på globalt plan.

For at undgå denne fælde må man øge investeringerne i nye og mere produktive sektorer, opbygge kompetencer, skabe arbejdsplader og udvikle nye teknologier, færdigheder og markedsinformation. Sådanne tiltag kræver fornuftige økonomiske politikker i tillæg til entreprenører, der er villige og i stand til at bidrage til at opnå disse mål.

Rapporten fremdrager Sydafrika som eksempel. Landet har præsteret en bemærkelsesværdig omstilling af sin bilindustri ved at fjerne barrierer og skabe de rette forhold og incitamenter for produktion af bildele og samlebånd. Erfaringer viser også, at udviklingen af landbrugsindustrielle værdikæder i lande som Ghana, Kenya og Etiopien har bidraget til økonomisk vækst og jobskabelse.

”Afrikanske økonomier har et stort potentiale for at udnytte den demografiske dynamik, den hurtige urbanisering og tilstedeværelsen af naturressourcer. Udfordringen for mange af dem er at sikre, at der opnås større adgang til de globale værdikæder, og at dette har en reel positiv indvirkning på menneskers liv,” siger Mario Pezzini, direktør for OECD’s Udviklingscenter.

”Offentlige økonomiske politikker må udformes i en målrettet strategi, som promoverer mere retfærdige og sociale forandringer og en miljømæssigt fornuftig udvikling,” uddyber han.

The African Economic Outlook viser, at der er sket en opsigtsvækkende fremgang i den menneskelige udvikling i Afrika med mindre fattigdom, øgede indtægter, bedre og mere tilgængelige sundhedsydelser og flere børn i skole.

Hvis den menneskelige udvikling skal forbedres yderligere, skal alle borgere sikres bedre muligheder, mens fokus samtidig bevares på miljømæssig bæredygtighed, sådan at alle kan drage fordel af den økonomiske vækst også i fremtiden. Hvis værdikæder på en effektiv måde skal kunne integrere de fattige og marginaliserede, heriblandt kvinder, må målrettede offentlige økonomiske politikker og inkluderende forretningsmodeller give bredere adgang til produktionsmidler som for eksempel landbrugsjord og lånemuligheder og samtidig styrke produktiviteten og modstandsdygtigheden hos små producenter.

”I takt med at Afrikas involvering i de globale værdikæder bliver mere omfattende, må hensigtsmæssige tiltag iværksættes for at reducere de risici, som svingende priser, unfair konkurrence og øget sårbarhed fører med sig,” siger Pedro Conceição, cheføkonom i UNDP’s regionale kontor for Afrika. ”Selvom regionale og globale økonomiske netværk åbner op for enorme muligheder, er det centralt, at kvinder, mænd og samfund konkurrerer fra en stærk position.”

Officielle hashtags: #AfDBAM2014 og #AEO 2014.

Læs rapporten her

Globale værdikæder og Afrikas industrialisering (engelsk)

Læs mere