6 måneder efter tyfonen på Filippinerne: Behov for at opbygge modstandsdygtige samfund

22 maj 2014

imageLASTBILER KØRER VRAGDELE OG AFFALD VÆK VED SANTO NINO. FOTO: LESLEY WRIGHT, UNDP Filippinerne.

Seks måneder efter en af de kraftigste tropiske storme nogensinde målt på Filippinerne, påpeger UNDP, at selvom de fysiske tegn på genopbygning er opløftende, er der stadig meget at gøre for at forhindre yderligere menneskelig lidelse forårsaget af stormen.

”De filippinske myndigheder på alle niveauer har sammen med de berørte civilsamfund spillet en vigtig rolle – både i det umiddelbare humanitære arbejde lige efter katastrofen, som bl.a. indebar evakuering af hundredetusinder af mennesker – og ved at stå i spidsen for genopbygningsarbejdet,” skrev UNDP’s Administrator Helen Clark i et debatindlæg i Huffington Post forleden. Hun tilføjede, at veje nu er blevet ryddet, mens 15 procent af alle hjem er repareret. 120.000 familier har således fået hjælp til at genopbygge deres huse, og næsten alle beskadigede skoler og hospitaler er nu genåbnet.

Men Helen Clark understregede også, at Filippinernes fulde genopbygning kan tage et årti eller længere. Der er derfor behov for et langsigtet engagement fra det internationale samfund, der ikke alene fokuserer på blot den fysiske genopbygning, men også på at opbygge landets modstandsdygtighed over for katastrofer mere generelt og på at reducere sårbarheden over for potentielle fremtidige kriser, der kan øge fattigdommen og uligheden. ”Genopbygning handler om mere end den akutte opgave, der ligger i at reparere hjem og bygninger. Det handler også om at opbygge en større modstrandskraft over for naturkatastrofer.”

”Efter nødhjælpsfasen i Filippinerne må den langsigtede genopretningsproces baseres på at reetablere landet på en mere bæredygtig måde end før katastrofen. Og det er i høj grad det, som de filippinske myndigheder arbejder for.”

Samtidig med, at filippinerne markerer seksmåneders-dagen for genopbygningsarbejdet efter tyfonen, der dræbte mere end 6.200 mennesker og fordrev fire millioner mennesker fra deres hjem, omlægges nødhjælpsarbejdet i mange områder i øjeblikket til mere langsigtet genopbygning.

UNDP har spillet en væsentlig rolle ved at hjælpe mennesker i de katastroferamte områder med mad, medicin og husly og med at bistå myndighederne i deres arbejde for at få livet til at køre videre. Lige siden tyfonen har UNDP sørget for midlertidige jobs i de berørte lokalsamfund ved at betale lokale indbyggere for oprydningsarbejdet.

Gennem denne indsats har lokalsamfundene hurtigt fået reetableret infrastrukturen og begrænset helbreds- og sikkerhedsrisiciene. Samtidig har lokale borgere fået adgang til midlertidig beskæftigelse i en ellers håbløs situation. Som programmet skifter fokus fra nødhjælp til langsigtet udvikling her seks måneder efter tyfonen, er der imidlertid behov for at øge indsatsen for at skaffe mere langsigtede og bæredygtige indkomstmuligheder for de lokale indbyggere.   

Det er afgørende at styrke lokalsamfundenes muligheder for selv at tjene penge for derigennem at øge den lokale modstandskraft og forbedre folks eksistensgrundlag.

Resultater af UNDP’s støtte til Filippinerne indtil videre:

 • Ved at finansiere akut midlertidig jobskabelse og levere udstyr og maskiner har UNDP bidraget til at rydde mere end 500.000 kubikmeter byggeaffald i Tacloban alene. Dette har muliggjort genopbygning af 15 hospitaler, 744 skoler, 620 daginstitutioner, 1.746 kilometer vej, 970 kilometer afløb og 600 andre afgørende infrastrukturelle knudepunkter såsom broer, kirker, klinikker og gymnasier.
 • Mere end 42.000 mennesker, heriblandt 35% kvinder, har haft midlertidige jobs i UNDP’s akutte indsats i Visayas umiddelbart efter tyfonen.
 • Takket være UNDP’s tekniske og finansielle støtte har Taclobans losseplads, Santo Nino, været i stand til at forbedre sin kapacitet og samtidig minimere skaderne på miljøet som følge af de ekstremt øgede mængder affald efter tyfonen.  UNDP har også hjulpet byen Ormoc med at forbedre deponeringskapaciteten på byens losseplads.
 • Ved at stille seks mobile savværker til rådighed med dertil hørende tekniske rådgivere og finansiering af midlertidige jobs hjælper UNDP lokale kokosnødproducenter med at redde så mange af deres træer som muligt. Samtidig hjælper UNDP lokale kooperativer af kokosnøddeproducenter med at samle, transportere, bearbejde og distribuere kokosnødderne og træet fra de beskadigede træer, hvilket sikrer et livsgrundlag for mange mennesker, som havde mistet deres indkomst efter tyfonen.

UNDP’s genopbygningsfokus:

 • Ved at tilbyde mikro-kreditter, oplæring, udstyr og teknisk rådgivning hjælper UNDP lokalsamfundene med at fjerne bygge- og andet affald efter tyfonen og forbedre kapaciteten til at håndtere de øgede affaldsmængder. På den måde styrkes genbrugssektoren og byernes indsamling og deponering af affald.
 • Ved at oprette midlertidige jobs i de katastroferamte områder støtter UNDP genopbygningen og forhindrer samtidig menneskers tilbagefald til fattigdom.
 • UNDP forestår professionel oplæring af lokale borgere, der har mistet deres job. På den måde diversificeres deres indkomstmuligheder og chance for at tjene en ordentlig løn.
 • UNDP hjælper regeringen med at kortlægge de områder i landet, der er sårbare over for fremtidige katastrofer som f.eks. stormvejr.
 • UNDP bistår lokale og centrale myndigheder i at genskabe oversigter over ejerskab vedrørende land og titler og med at foretage spørgeskemaundersøgelser i boligområder for at identificere særligt sårbare familier.
 • UNDP hjælper lokale myndigheder med at genetablere basale serviceydelser såsom vand, elektricitet og kloakering.
 • UNDP etablerer programmer, der reparerer beskadiget eller ødelagt infrastruktur.
Vores perspektiv
thumbnail

Helen Clark: The long road to recovery

Læs debatindlægget
Filippinerne i billeder
 • Philippines - Six Months After Typhoon Haiyan
 • Philippines - Six Months After Typhoon Haiyan
 • Philippines - Six Months After Typhoon Haiyan
 • Philippines - Six Months After Typhoon Haiyan
 • Philippines - Six Months After Typhoon Haiyan
 • Philippines - Six Months After Typhoon Haiyan

Se flere billeder påFlickr