UNDP i København søger to praktikanter til hhv. kommunikationsopgaver og privatsektor- og administrationsfunktion

07-05-2014

Hvem er vi?

UNDP arbejder globalt for bæredygtig menneskelig udvikling med fokus på fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig regeringsførelse, kriseforebyggelse og genopbygning, samt miljø og adgang til energi. Læs mere her: www.undp.org / undp.dk.

UNDP’s nordiske kontor holder til i FN Byen på Marmormolen i København med satellitkontorer i Sverige, Norge og Finland. Sammen arbejder vi for at styrke partnerskabet og udbrede kendskabet til UNDP’s arbejde i disse lande. Nøgleopgaverne for UNDP’s nordiske kontor er at varetage UNDP’s interesser og kommunikere organisationens arbejde, resultater og mærkesager – herunder også 2015 Målene og post-2015 dagsordenen – til offentligheden, beslutningstagere, privatsektoren og medier.

Kontoret i København består af fire ansatte. Vi har et professionelt og uformelt arbejdsmiljø, og kan tilbyde masser af udfordringer og sparring – også med de andre FN-organisationer, vi deler adresse med.

PRAKTIKANT TIL KOMMUNIKATIONSOPGAVER
Praktikantens opgaver

Vi søger en praktikant, der vil indgå i kontorets daglige kommunikationsarbejde. Praktikanten forventes at have interesse for udvikling og udviklingspolitik og forståelse for internationale organisationers arbejde og formidling.

Som praktikant vil du få en række faste opgaver, men da vi er et lille og travlt kontor, har vi brug for, at du også føler dig tilpas med varierende opgaver og ikke er bange for nye udfordringer og for at tage fat, hvor der er brug for det.

Opgaverne er bl.a.:

  • Bidrage til internt nyhedsbrev, der informerer om den aktuelle udviklingspolitiske situation i Danmark
  • Opdatering og udvikling af hjemmesiden www.undp.dk
  • Bidrage til arbejdet med at sprede viden og information om UNDP’s virke, 2015 Målene og post-2015 processen
  • Mediemonitorering af danske medier relateret til UNDP’s arbejde og mandat
  • Varetage eksterne kommunikationsopgaver i forbindelse med sociale medier
  • Oversætte nyheder, pressemeddelelser og historier fra engelsk til dansk og omvendt
  • Assistere ved lancering af UNDP’s rapporter og andre offentlige arrangementer og missioner
  • Udarbejde oplæg om UNDP’s arbejde og resultater
  • Andet forefaldende arbejde


Interesse i og erfaring inden for udvikling vil være en stor fordel. Ligeledes vil overordnet kendskab til og erfaring med vedligeholdelse af hjemmesider og især CMS være vigtigt.
 
Det er et krav, at du har gode engelsk- og danskkundskaber, da arbejdet foregår på begge sprog.

Vilkår

Praktikstillingen, der kan søges af kandidatstuderende, er ulønnet, men vi kan tilbyde et unikt indblik i UNDP’s arbejde og erfaring fra et fagligt stærkt, internationalt miljø.

Arbejdsugen er 40 timer. Praktikken løber fra 1. august 2014 til 31. januar 2015.

Send din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag til Simon Leicht Nielsen på simon.leicht@undp.org under emnet ”Praktikant i UNDP”. Selve ansøgningen skal være skrevet på engelsk, mens øvrige dokumenter kan fremsendes på dansk. Ansøgningsfristen er 31. maj. Vi forventer at afholde samtaler i midten af juni.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Simon Leicht Nielsen på (+45) 4533 6006 eller simon.leicht@undp.org.

PRAKTIKANT TIL PRIVATSEKTOR- OG ADMINISTRATIONSFUNKTION
UNDP’s samarbejde med den private sektor indgår som en betydelig del af kontorets arbejde. Privatsektor-funktionen arbejder således strategisk med at analysere mulighederne for og opbygge egentlige partnerskaber med virksomheder, finansielle institutioner og andre aktører, som vil arbejde for at nå UNDP’s mål. Herunder indgår aktiviteter i fælles initiativer på tværs af FN-organisationerne, eksempelvis projektsamarbejde om organisationers indkøb i sundhedssektoren.
 
Kontoret fungerer også som sekretariat for UNDP’s Nordiske Direktør, hvilket blandt andet indebærer koordination af FN-organisationer på ledelsesniveau i forbindelse med samarbejde i FN-Byen.

Praktikantens opgaver
Vi søger en praktikant, der kan indgå i kontorets daglige arbejde. Arbejdsopgaverne vil fokusere på støtte til kontorets samarbejde med den private sektor, administration og sekretariat.

Arbejdssproget i kontoret er engelsk, men dele af vores samarbejde foregår på dansk. Det er derfor godt hvis du er velformuleret i både skrift og tale på begge sprog, men du behøver ikke at tale flydende dansk.

Som praktikant vil du få en række faste opgaver, men da vi er et lille kontor med et bredt arbejdsområde har vi brug for, at du også føler dig tilpas med varierende opgaver og ikke er bange for nye udfordringer.

Typiske opgaver:
Research, herunder om potentielle partnere
Støtte til at koordinere og håndtere partnerskaber, herunder samarbejdet mellem FN-organisationerne med kontor i Danmark  
Monitorering af dansk og internatonal debat om udvikling og CSR
Deltage i relevante offentlige høringer, debatter, events og workshops
Bidrage til at udarbejde oplæg og taler
Støtte til planlægning og eksekvering af events
Udarbejde breve og andre tekster
Bidrage til kalenderstyring, herunder planlægning og booking af møder og rejser for Direktøren
Tage referater fra møder
Opdatere kalender
Andet forefaldende arbejde
 
Din profil:
Praktikanten forventes at være systematisk, have interesse for  dansk og international udviklingspolitik og privatsektorens rolle heri, CSR og administration, samt forståelse for interessevaretagelse og internationale organisationers arbejde. Du er udadvendt, initiativrig, målrettet og arbejder selvstændigt. Du kan formidle både skriftligt og mundtligt. Du er god til at organisere og strukturere mange varierende arbejdsopgaver. Du kan formulere dig flydende både mundtligt og skriftligt på engelsk, og forstår dansk. Du har et godt kendskab til Microsoft Office-pakken.

Vilkår
Praktikstillingen, der kan søges af kandidatstuderende, er ulønnet, men vi kan tilbyde et unikt indblik i hvordan UNDP arbejder i donorlande (herunder med privatsektoren) og erfaring fra et fagligt stærkt og internationalt miljø. Praktikforløbet kan desuden give et godt netværk for dit fremtidige karriereforløb.
Arbejdsugen er 40 timer.

Send din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag til Rasmus Corlin Christensen på rasmus.christensen@undp.org under emnet ”Praktikant i UNDP”. Selve ansøgningen skal være skrevet på engelsk, mens øvrige dokumenter kan fremsendes på dansk. Ansøgningsfristen er d. 31. maj. Vi forventer at afholde interviews i midten af juni.
 
Vi ønsker tiltrædelse i starten af august 2014. Praktikopholdet varer et halvt år.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Private Sector Officer, Stine Kirstein Junge på 4533 6002 eller stine.junge@undp.org.