Tyve år siden folkemordet: Et forandret Rwanda

07-04-2014

 

For tyve år siden blev næsten en million kvinder, mænd og børn slået ihjel i løbet af 100 dage i Rwandas folkemord.

I dag er Rwanda et land i trivsel. I 2000 fremlagde regeringen sin Vision 2020, der har som mål at forandre landet fra en landbrugsbaseret lavindkomstøkonomi til en vidensbaseret serviceøkonomi allerede i 2020.

Mellem 2001 og 2012 er Rwandas BNP steget med 8% om året i gennemsnit, og Rwanda har samtidig opnået imponerende fremskridt inden for menneskelig udvikling. Fattigdommen er
Faldet med 12%, hvilket har bragt en million børn, mænd og kvinder ud af fattigdom siden 2008.

Landet bevæger sig ligeledes mod lighed mellem kønnene inden for skolegang og uddannelse, ligesom det har forbedret mødres og spædbørns sundhed. Som eksempel er 2015-Målet om at reducere børnedødeligheden med to tredjedele allerede nået.

Omkring 91% af Rwandas befolkning har adgang til HIV-testning og –behandling.
Og takket være introduktionen af kønskvoter kan landet også fremvise verdens højeste andel af kvinder i det nationale parlament – nemlig 64%.

FN har under Delivering as One-dagsordenen været i en position med stærke muligheder for at støtte Rwandas langsigtede vision om at opnå stabilitet og udvikling.   

FN har hjulpet Rwanda med at accelerere demokratiseringen gennem opbyggelsen af åbne politiske institutioner, der sikrer ansvarlig regeringsførelse, gennem politiske partier, frie medier og et uafhængigt domstolssystem. FN har også støttet nationale genforeningsprocesser og etableret et program, der har hjulpet titusinder rwandere med at vende hjem.

Derudover har FN hjulpet Rwanda med at reducere sit fattigdomsniveau ved at accelerere væksten, skabe ordentlige beskæftigelsesmuligheder og -forhold og styrke eksporten.

I dag administrerer Rwanda sin udviklingsbistand effektivt, blandt andet gennem et nationalt forum for bistandskoordination, der holder alle parter ansvarlige for de foretagne investeringer gennem indikatorer for resultater og effektivitet.

UNDP har hjulpet Rwanda i landets stabiliseringsproces, med kapacitetsopbygning af regeringsstrukturerne og ved at hjælpe lokalsamfund med at opbygge bæredygtige muligheder for fremtiden.      

Som eksempler har UNDP støttet Gacaca-domstolen (et domstolssystem for samfundsretfærdighed etableret efter folkemordet)  med at behandle mere end 1,2 millioner sager. UNDP har også trænet dommere i at anvende menneskerettighedslove og trænet politimænd i at bekæmpe køns- og seksuelt orienteret vold.

Økonomisk risikospredning, jobskabelse og styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder er fortsat topprioriteter i UNDP’s arbejde i Rwanda. UNDP støtter i dag en række ungdomsorganisationer for derigennem at etablere fora for innovation, nytænkning og iværksætteri.