Syrien efter 3 år: Stærkt behov for langsigtede indsatser

19-03-2014Som krisen i Syrien går ind i sit fjerde år, er der behov for at tænke langsigtet. Og det er netop UNDP’s udgangspunkt. UNDP arbejder for at afbøde konfliktens konsekvenser gennem en langsigtet udviklingstilgang fokuseret på at opbygge modstandsdygtige lokalsamfund.

UNDP forsøger at forbedre menneskers levevilkår både i Syrien og i nabolandene gennem bl.a. genetablering og styrkelse af sociale ydelser, adgang til retshjælp, midlertidig jobskabelse, faglig oplæring og støtte til mikro-, små og mellemstore virksomheder.

Selvom krisen nu har varet i tre år, er der stadig ikke udsigt til en reel løsning på konflikten. 2,5 mio. syrere er flygtet til de omkringliggende lande. Libanon, Jordan og Irak kæmper med det pres, de store flygtningestrømme lægger på deres i forvejen knappe ressourcer. De fleste af de syriske flygtninge bor nemlig ikke i flygtningelejre, men slår sig ned i de lokale samfund og øger dermed presset på ydelser som sundhed, uddannelse, vand og sanitet, samt på boliger og jobs. Denne situation kan skabe grobund for konflikter og bidrage til at destabilisere lokalsamfundene.   

UNDP støtter målrettet langsigtet lokal kapacitetsopbygning både i Syrien og i naboværtslandene for derigennem at styrke den sociale sammenhængskraft og samfundenes modstandsdygtighed på sigt.

Læs mere her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt