Post-2015: Den globale konsultation fortsætter med nye dialogmøder i 50 lande

06-03-2014

I Jakarta diskuterede indonesiske unge de udfordringer, de står overfor. Fattigdom, dårlig regeringsførelse og manglende deltagelsesmuligheder var blandt de emner, der blev taget op. Ungdomskonsultationerne var organiseret af UNESCO. Foto: UNESCO Jakarta.

New York – United Nations Development Group (UNDG), der omfatter 32 forskellige FN-fonde og programmer, lancerede i dag en plan for en række nye dialogmøder med fokus på implementering af den næste globale udviklingsdagsorden. I første omgang i 50 lande.

Dialogmøderne skal afholdes som offentlige møder og diskussioner, hvor politikere og repræsentanter fra civilsamfundet, lokalsamfund og privatsektoren skal diskutere, hvordan man på den bedst mulige måde kan sikre, at den næste bæredygtige udviklingsdagsorden bygger videre på 2015-målenes succes. Samtalerne vil blive suppleret af internetbidrag fra ’WorldWeWant’-platformen.

”Vi er opsatte på at forandre den måde, multilateralt udviklingsdiplomati fungerer på”, sagde Olav Kjørven, særlig rådgiver på Post-2015 i UNDP. ”Vi vil fortsætte med at øge mulighederne for almindelige menneskers deltagelse i FN’s arbejde.”

Resultaterne fra dialogmøderne vil blive præsenteret for FN’s medlemslande under forhandlingerne om de bæredygtige udviklingsmål og Post-2015 dagsordenen.

Dialogmøderne vil fokusere på løsninger og strategier indenfor seks konkrete områder:

  • Fastlæggelse af Post-2015 udviklingsdagsordenen
  • Hjælp til kapacitetsopbygning og styrkelse af institutioner
  • Demokratisk regeringsførelse, eksisterende og nye former for ansvarlighed
  • Partnerskaber mellem civilsamfundet og andre aktører
  • Partnerskaber med privatsektoren
  • Kultur og udvikling

”I samarbejde med medlemslandene og vores kolleger på tværs af FN-systemet arbejder vi lige nu på at identificere de lande, der skal afholde dialogmøderne”, tilføjede Olav Kjørven. ”Vi ønsker en balanceret regional og tematisk dialog, så resultaterne kan inddrages i de mellemstatslige forhandlinger, hvor FN’s medlemslande skal blive enige om de nye bæredygtige udviklingsmål.”

På initiativ af UNDG gav knap to millioner mennesker i 2013 deres mening til kende omkring prioriteringerne for den næste udviklingsdagsorden. Dette skete gennem 88 nationale konsultationer, 11 tematiske drøftelser og en on-line global undersøgelse via MYWorld.

Resultaterne fra workshops, interviews samt internetbaserede og almindelige meningsmålinger er tilgængelige i rapporten ’A Million Voices: The World We Want’.

Du kan følge diskussionen på Twitter under #Post2015.