UNDP og EU fejrer 10 års partnerskab

24-02-2014

UNDP’S ASSOCIATE ADMINISTRATOR REBECA GRYNSPAN SAMMEN MED NIRJ DEVA, NÆSTFORMAND FOR EUROPAPARLAMENTETS UDVIKLINGSKOMITÉ, VED LANCERINGEN AF UNDP’S/EU’S PARTNERSKABSRAPPORT. FOTO: UNDP BRUXELLES

”Rapporten som vi lancerer i dag, demonstrerer tydeligt, hvordan partnerskabet mellem UNDP og EU kan fremme menneskelig udvikling i hele verden og gøre en forskel, hvor det betyder mest,” sagde Rebeca Grynspan, UNDP’s Associate Administrator, da hun sammen med Mr. Frutuoso de Melo, Generaldirektør for Europa-Kommissionens EuropeAid, præsenterede den første rapport nogensinde om partnerskabet mellem UNDP og EU.

Set i et tiårsperspektiv præsenterer rapporten ”Towards a life of Dignity for All – 10 Years of UNDP-EU Strategic Partnership” konteksten for samt rationalet bag og værdiskabelsen ved partnerskabet. Rapporten gør status over de opnåede resultater i det sidste årti (2004-2013) og diskuterer partnerskabets muligheder og udfordringer i fremtidens foranderlige verden. Rapporten lanceres som markering af tiåret for UNDP’s og Europa-Kommissionens "Strategic Partnership Agreement”, som samarbejdsparterne underskrev i 2004.     

I det sidste årti har EU ydet 3,3 milliarder Euro svarende til over 24,5 milliarder kr. til UNDP’s aktiviteter i 115 lande (og flere hvis man medregner regionale og globale programmer) gennem indgåelsen af omkring 800 kontrakter.

Nogle af samarbejdets nøgleresultater i det sidste årti indbefatter:

  • Vi har i 98 lande arbejdet med at fremme ansvarlig regeringsførelse, hvilket har bidraget til at skabe mere demokratiske og inkluderende samfund
  • Vi har støttet 53 lande med deres valgcyklus, hvilket har styrket den nationale kapacitetsopbygning og det nationale ejerskab over processen, frie og retfærdige valg samt øget kvinders deltagelse både som vælgere og som kandidater ved valgene
  • Over 70 lande, heraf over 30 skrøbelige stater, har modtaget støtte til forebyggelse og genopbygning i forbindelse med kriser og konflikter
  • Vi har hjulpet 28 lande til at være bedre forberedt mod naturkatastrofer og dermed forhindre tab af menneskeliv og materiel skade. Desuden har vi hjulpet lande med genopbygning for at sikre bedre modstandsdygtighed over for fremtidige katastrofer
  • Inden for rammen af Poverty Environment Initiative, som støtter 24 lande i adskillige regioner, har partnerskabet hjulpet lande i deres bestræbelser på at integrere sammenhængene mellem fattigdom og miljø i den nationale udviklingsplanlægning
  • Hvad angår klimaforandringer har partnerskabet understøttet 25 landes arbejde med at opbygge foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne
  • Policy- og programdialogen mellem UNDP og EU er livlig – også på landeniveau. Op til 90 procent af FN’s/UNDP’s landekontorer rapporterer i de fleste regioner om en løbende dialog med EU’s delegationer i landet – især på spørgsmål om demokratisk regeringsførelse


Du kan læse mere om rapporten her.


***
Rapporten supplerer de årlige FN-EU rapporter (“Improving Lives”-serien), som fokuserer på det globale partnerskab mellem den bredere FN-familie og EU i et givet år.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt