Tunesien vedtager demokratisk Grundlov - en skelsættende milepæl i landets rejse mod demokrati

03-02-2014

Den første demokratiske Grundlov i det Arabiske Forårs vugge blev vedtaget i Tunesien den 27. januar. Loven hyldes af det internationale samfund for sine forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og ligestilling.

Den 27. januar 2014 vedtog Tunesiens nationale grundlovgivende forsamling med overvældende flertal en ny demokratisk Grundlov. Vedtagelsen af grundloven sker efter en fredelig og inddragende konsultationsproces støttet af UNDP. Processen sikrede en konstruktiv dialog og et aktivt engagement fra et bredt politisk spektrum over hele landet. ”Dette er i sandhed et historisk øjeblik for Tunesien og tuneserne”, siger UNDP’s øverste chef Helen Clark, ”Denne grundlov åbner et nyt kapitel i landets overgang til demokrati.”

Læs mere her (engelsk).

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt