Centralafrikanske Republik:

Internationale donorer byder ind med over 3 milliarder kroner i humanitær bistand

30-01-2014

Photo: UNHCR

Bruxelles / New York - I sidste uge blev det meddelt, at det internationale samfund vil mobilisere over 3 mia. kr. for at bistå humanitære behov i Den Centralafrikanske Republik.

Mens volden i landet fortsætter, har FN’s Udviklingsprogram (UNDP) opfordret det internationale samfund til at afbøde nøden og fattigdommen i landet.

Repræsentanter fra donorlande, herunder Frankrig og USA samt Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union, mødtes sidste mandag i Bruxelles for at drøfte urolighederne i Den Centralafrikanske Republik, som nu berører næsten en million mennesker. Det anslås at 2,2 millioner mennesker, næsten halvdelen af befolkningen i landet, har brug for humanitær bistand. Omkring 1,1 millioner mennesker mangler mad på grund af konflikten.

FN og humanitære partnere har sammen bedt om 548 millioner dollars til at yde øjeblikkelig humanitær bistand. Repræsentanter fra UNDP har også advaret om, at den humanitære krise kan være toppen af isbjerget, medmindre forsøget på at løse krisen også kommer til at inkludere tiltag, der kan beskytte den udvikling, landet har gennemgået i løbet af de seneste år.

"Konflikten i Den Centralafrikanske Republik vil påvirke landet i årtier på grund af ødelæggelsen af liv, levebrød, samfund, institutioner og infrastruktur," siger lederen af UNDP, Helen Clark.

"At imødekomme umiddelbare humanitære behov er af afgørende betydning, men vi opfordrer også det internationale samfund til at støtte forsoningsarbejdet og tiltag, der kan genoprette tillid, genopbygge statsinstitutioner og skabe arbejdspladser, så indbyggerne kan komme på fode igen så hurtigt som muligt. Fokus skal være på at få landet tilbage på vejen til udvikling."

Den Centralafrikanske Republik er det femte fattigste land i verden og den gennemsnitlige levealder er kun 49 år. Mødredødeligheden var i 2013 på 890 per 100.000 fødsler og dødeligheden for børn under fem år udgjorde næsten 16 procent i 2010. Konflikten i landet har medført en yderligere forværring af fattigdomssituationen. Volden har ligeledes haft en negativ indflydelse på det økonomiske eksistensgrundlag for op mod 96 procent af befolkningen, viser en ny undersøgelse.

UNDP siger, at investering i modstandsdygtighed, genopretnings- og langsigtede udviklingsinitiativer vil gøre det mere sandsynligt, at fredsforhandlingerne vil være bæredygtige, hvilket potentielt kan spare det internationale samfund millioner i humanitær bistand til landet på sigt.

I Bruxelles præsenterede UNDP sin to-årige handlingsplan, som er en del af en bredere fælles FN-handlingsplan. UNDP har som udgangspunkt anmodet om 9,5 millioner dollars til stabilisering af de værst ramte områder.

Planen omfatter reparation af ødelagt infrastruktur, vandreservoirer, spildevandsanlæg, broer og lokale klinikker samt etablering af nødhjælp og mikrolån, så de berørte samfund har mulighed for at optjene en indtægt.

UNDP har også planer om at sende radioprogrammer, der skal fremme tolerance og afskrække folk fra at ty til vold, og som skal hjælpe til at beskytte kvinder og piger mod vold samt etablere systemer for konfliktmægling i landsbyerne.

Målet er at få etableret retshjælpscentre, mobile domstole og retsvæsen samt styrke politi og militærpoliti, som kan retsforfølge forbrydelser og efterforske krænkelser af menneskerettighederne.