Den internationale dag mod korruption

09-12-2013

Korruption er et udbredt problem i hele verden - både i fattige og rige lande - og det bidrager til både øget fattigdom og politisk ustabilitet.

For at skabe opmærksomhed om problemet, har UNDP - sammen med FN-agenturet UNODC og en række andre partnere startet kampagnen "Nul Korruption. 100% udvikling."

Den internationale kampagne fokuserer på, hvordan korruption hindrer opnåelsen af 2015 målene, underminerer menneskelig udvikling, demokrati og retsstat og fører til brud på menneskerettighederne og skaber trusler mod menneskers sikkerhed.

Lær mere om kampagnen "Nul korruption. 100% udvikling."

Læs også om, hvordan UNDP arbejder mod korruption.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt