Kvinder og naturressourcer

07-11-2013

Ved at give kvinder bedre adgang til og kontrol med naturressourcer såsom jord, vand, skove og mineraler kan chancerne for varig fred og fremgang i krigshærgede lande forbedres, siger en FN-rapport, "Kvinder og Naturressourcer: Frigørelse af et fredsskabende potentiale ", (Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential) udgivet i dag.
Kvinder i konfliktramte lande er ofte hovedansvarlige for at forsyne husholdninger og samfund med vand, mad og energi.

Mange kvinder er også aktive indenfor skovbrug og håndværksmæssig minedrift. I Sierra Leone anslås det, at op mod 90 procent af små guldgravere i nogle områder er kvinder. Dermed spiller de en afgørende rolle i brugen og forvaltningen af naturressourcer, siger rapporten.
På trods af dette, er kvinder fortsat stort set udelukket fra at eje jord, drage fordel af rigdom i form af ressourcer eller deltage i beslutningsprocesser om ressourcer. Udelukkelsen er ofte også gældende i forhandlinger om fordeling af naturressourcer i forbindelse med fredsaftaler, hvilket betyder, at kvinders specifikke behov sjældent bliver mødt.
Rapporten refererer bl.a til fredsaftalen i Østtimor og Bougainville, der ikke indeholdt nogen bestemmelser om kvinders adgang og rettigheder til jord og dermed gjorde flere grupper af kvinder sårbare omkring jordanliggender.
"På det praktiske plan, udgør kvinderne størstedelen af ressourcebrugerne og leder ofte de fredsskabende processer, men dette ansvar oversættes sjældent til et politisk eller økonomisk ansvar. Det skal der ændres på, "siger Achim Steiner, øverste chef for UNEP, FN’s Miljøprogram.
”Fred og udvikling kan kun opnås hvis både mænd og kvinder kan få gavn af naturressourcerne på en retfærdig og bæredygtig måde”, fortsætter han.
Der findes mange eksempler på at kvinders behov ikke tilgodeses i fredsprocesser, da man blandt andet ofte fokuserer på at støtte traditionelle mandlige professioner, i stedet for professioner der domineres af kvinder.
Kvinder påvirkes af konflikter på mange måder. Ofte bliver de eneforsørgere for deres familier og samfund og samtidig kæmper de for fred og genopbygning, siger Phumzile Mlambo-Ngcuka, øverste chef for UN Women, og fortsætter:
”Bæredygtig anvendelse af naturressourcer er en vigtig del af fundamentet i udvikling. Kvinders fulde deltagelse og adgang til naturressourcer er vigtige prioriteringer for genopbygning af fredlige samfund.

Rapporten viser, at kvinder er en uudnyttet drivkraft til økonomisk vækst, hvilket betyder, at det vil have store konsekvenser for den generelle udvikling, hvis deres fulde potentiale overfor brug af naturressourcer ikke udnyttes.
Rapporten citerer også forskning fra FN’s Fødevarer- og landbrugsorganisation, FAO, som viser at man ved at give kvindelige jordbrugere samme tilgang til ressourcer som mænd, kan bidrage til at øge afkastet på plantager med 20-30 procent.
I konfliktramte lande hvor kvinders rolle i landbruget har tendens til at blive større, kan det øge den totale landbrugsproduktion og styrke genopbygning og fødevaresikkerhed.
”Naturressourcer, som mineraler, har potentiale til at give adskillige bæredygtige beskæftigelsesmuligheder for kvinder i konfliktramte områder”, siger Jordan Ryan, chef for Kriseforebyggelse og genopbygning i UNDP (BCPR).
”Men i virkeligheden er kvinder ofte ikke i stand til at udnytte disse muligheder. Barrierer der forhindrer kvinders adgang til fordelene ved disse ressourcer, som analfabetisme, marginalisering og begrænset mobilitet skal derfor løses."
Kvinder i konfliktramte områder oplever også fysisk utryghed når de udfører daglige arbejdsopgaver, der er relateret til naturressourcer.
Eksempelvis i Darfur, hvor kvinder og piger ofte udsættes for voldtægt, chikane og andre former for vold, når de har forladt flygtningelejre for at indsamle livsvigtige ressourcer som brænde og vand.
Risikoen er blevet forværret af miljøødelæggelser, som har tvunget kvinder til at rejse længere afstande, op mod ti kilometer længere, tre til fem gange om ugen - for at finde blot et enkelt træ.

Rapporten opfordrer regeringer og det internationale samfund til at investere i politisk og økonomisk involvering af kvinder i forvaltningen af naturressourcer og at afslutte den indgroede diskrimination, som kvinder står over for i forbindelse med adgang til, eje- og anvendelse af naturressourcer på bæredygtige og produktive måder.
"Kvinder er fortsat holdt udenfor i hele verden, især i lande der har gennemgået voldelige konflikter," siger Judy Cheng-Hopkins, assisterende generalsekretær, FN’s kontor for fredsopbyggende indsatser.
"Denne forskning viser, at når kvinder har en plads ved bordet, og deres bekymringer tages i betragtning i forvaltningen af naturressourcerne, virkningerne på familier og lokalsamfund, er resultaterne positive og betydningsfulde."

Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem UNDP, FN’s Miljøprogram UNEP, FN’s kontor for Fredsopbyggende indsatser PBSO og UN Women.