UNDPs nye strategiske plan

03-10-2013

FNs Udviklingsprogram (UNDP) har lanceret sin strategiplan for 2014-2017                  “Changing with the World".

Strategiplanen præsenterer en vision om at hjælpe lande med at udrydde fattigdom og reducere ulighed og social eksklusion. Planen "signalerer UNDPs vilje til at blive mere fokuseret, resultatorienteret og effektiv" siger UNDPs øverste chef, Helen Clark. Den nye plan skitserer UNDPs strategi, tilgang og redefinering af de vigtigste arbejdsområder.