UNDP er den bedste multilaterale organisation på gennemsigtighed

23-10-2013

Ifølge en førende global rangordning offentliggjort i dag, er De Forenede Nationers Udviklingsprogram, (UNDP) den højst rangerede multilaterale organisation inden for gennemsigtighed i bistand.
Publish What You Funds 2013 Gennemsigtighedsindex anerkender UNDP for ambitiøse bestræbelser på at offentliggøre oplysninger videre end de internationale standarder i år, hvilket placerer organisationen på en samlet fjerdeplads ud af 67 større donorer evalueret på verdensplan.
Forfatterne af rapporten siger, at ”UNDP bør lykønskes for at gøre betydelige forbedringer til sin International Aid Transparency Initiative (IATI) publikation og til at gøre implementeringstidsplanen mere ambitiøs – herunder også planer om at udgive 88 procent af IATI felter ".
IATI sætter den globale standard når det gælder aktuel, korrekt og omfattende information omkring udviklingshjælp. Finansstrømme, budgetter, resultater, tidshorisonter og projektdokumenter publiceres i en online-database, der gør det muligt at spore, hvordan støtten anvendes. Dette øger ikke blot donorlandenes ansvarlighed, men giver også udviklingslandene mulighed for at tilpasse bistanden til deres egne nationale prioriteter og budgetter, hvilket gør, at effektiviteten af bistanden maksimeres.
Mere end 170 lande, FN-organisationer, multilaterale og ikke-statslige organisationer, der tilsammen dækker 76 procent af den officielle udviklingsbistand, publicerer information i IATI og mere end 20 modtagerlande har godkendt initiativet.

UNDP var blandt de første til at bakke op om IATI-initiativet tilbage i 2011. Siden da har organisationen levet op til og tilmed overgået de internationale standarder for gennemsigtighed. Et eksempel på dette er den nyligt lancerede online portal (open.undp.org), hvor man kan finde detaljerede informationer om mere end 6000 udviklingsprojekter i mere end 177 lande og territorier.
Åbenhed er kernen i alt vores arbejde,” siger UNDP’s øverste chef Helen Clark. ”Vi har et mangeårigt engagement i dette og er fast besluttet på at anvende de midler vi bliver tildelt så effektivt og gennemsigtigt som muligt."
UNDP’s fortsatte engagement for åbenhed blev yderligere anerkendt, da organisationen blev udnævnt til leder af IATI-sekretariatet i september i år. UNDP leder et konsortium bestående af FN’s kontor for projekttjenester (UNOPS), Sverige, Ghana og den britiske ikke-statslige organisation Development Initiative. Med kontorer i 177 lande kan UNDP bruge sin store rækkevidde til at forbedre gennemsigtigheden i international bistand. Sekretariatet gennemfører allerede nu pilotprojekter i visse udviklingslande, for at teste fordelene med IATI ude i felten.

Denne nye rolle placerer UNDP i fronten for de globale tiltag der tages for at styrke gennemsigtigheden i udviklingssamarbejdet, blandt andet gennem tiltag der skal videreudvikle IATI-standarden for publicering af information om bistandsinvesteringer”, siger Helen Clark.
I 2013 begyndte UNDP at offentliggøre egne interne revisionsrapporter og udgiver nu kvartalsrapporter i stedet for årsrapporter. Rapporterne fremstiller både aktiviteter og opsatte mål.
Sammen med den Europæiske Investeringsbank er UNDP den førende multilaterale organisation i Aid Transparency Indexet.
Resultatet fra 2013 viser, at der findes en førende gruppe af organisationer, der publicerer store mængder af nyttig information om deres bistandsarbejde.

Nedenfor vises gennemsigtigheden af forskellige organisationer