FN’s 2015-Mål - status rapport 2013: Store fremskridt, men brug for intensiveret ’slutspurt’

01-07-2013

Trods befolkningstilvækst er der nu 700 millioner færre ekstremt fattige i verden end i 1990. Desuden har flere mennesker i dag adgang til rent vand og nogenlunde lige mange drenge og piger indskrives i grundskole. Alligevel er der stadig langt igen inden alle 2015-Målene er opfyldt. Den seneste statistik, som i dag præsenteres af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, viser at der kræves handlekraft, hvis 2015-Målene skal nås.

 

Rapporten The Millennium Development Goals Report 2013, som bygger på omfattende statistisk materiale, viser at nationale regeringer, det internationale samfund, civilsamfundet og den private sektor tilsammen er lykkedes med at gøre store fremskridt for at nå målene. ”2015-Målene er den mest betydningsfulde kampagne for bekæmpelse af fattigdom i historien. De har vist, at enkle og tydelige globale udviklingsmål kan gøre en forskel”, siger Ban Ki-moon.

 

Siden målene blev fastsat for mere end ti år siden, er millioner af menneskers levevilkår  blevet forbedret – målene om at halvere ekstrem fattigdom, øge adgangen til rent vand, forbedre livet for slumbeboere samt at lige mange piger og drenge kommer i skole er allerede opnået. Store fremskridt indenfor andre områder betyder, at endnu flere mål er indenfor rækkevidde inden 2015.

 

Millioner af liv er blevet reddet

Ifølge rapporten er der sket store fremskridt indenfor sundhedsområdet. Mellem 2000 og 2010 faldt antallet af malariarelaterede dødsfald med mere end 25% globalt, hvilket anslås at have reddet 1,1 millioner menneskeliv. Dødsfald som følge af tuberkulose ser ud til at kunne halveres inden 2015 (i forhold til 1990-niveau) og mellem 1995 og 2011 er 51 millioner tilfælde af tuberkulose blevet behandlet. Dette har reddet 20 millioner menneskeliv.

 

Antallet af HIV-infektioner er også faldet. Trods dette har antallet af mennesker, der lever med HIV aldrig været højere – hvilket skyldes øget adgang til antiretroviral (ARV) medicin. I 2011 levede omkring 34 millioner mennesker med HIV og ved årets udgang fik otte millioner mennesker i udviklingslandene ARV medicin. Hvis den nuværende trend fortsætter, så vil delmålet om universel adgang til ARV-medicin opnås i 2015, konstaterer rapporten.

 

Målet om at halvere andelen af mennesker, som lider af kronisk sult inden 2015 er også inden for rækkevidde. Andelen af underernærede mennesker er gennem de sidste 20 år faldet fra 23 til 15%.

 

Hastigheden skal øges

Med hensyn til visse af målene og delmålene er der stadig en hel del arbejde at gøre:

 

·         Siden 1990 er børnedødeligheden for børn under 5 år faldet med 41%. Det betyder 14.000 færre dødsfald hver dag og børnedødeligheden er i stigende grad koncentreret i de fattigste regioner. Der er altså stadig lang vej inden målet om at sænke børnedødeligheden med totredjedele er nået.

 

·         Mødredødeligheden er faldet med 47% over de seneste to årtier, men ifølge rapporten kræver det en stærkt øget indsats for at nå målet om at mindske mødredødeligheden med trefjerdedele inden udgangen af 2015.

 

·         Mellem 2000 og 2011 faldt antallet af børn, der ikke går i skole med næsten halvdelen – fra 102 millioner til 57 millioner. Rapporten konstaterer dog, at alt for mange børn fortsat ikke har mulighed for grundlæggende skoleuddannelse.

 

·     Fra 1990 til 2011 fik 1,9 milliarder mennesker adgang til  forbedrede sanitære forhold.  Men 2,5 milliarder mennesker mangler stadig adgang til ordentlige sanitære forhold.  

 

Ujævne fremskridt

Rapporten anbefaler større  fokus på verdens uligheder og uretfærdigheder. De fremskridt der er opnået er ujævnt fordelt – ikke bare mellem lande og regioner, men også mellem forskellige befolkningsgrupper i de enkelte lande. De fattigste og dem, der bor i landdistrikterne har fået mindst andel i udviklingen.  I 2011 blev kun 53% af alle fødsler i landdistrikterne tilset af uddannet sundhedspersonale sammenlignet med 84% i byområder. Ligeledes bor 83% af dem, der ikke har adgang til rent vand i landdistrikterne.

 

Udviklingsbistanden til de fattigste lande er faldet kraftigt

Ifølge rapporten forværres mulighederne for at nå målene af, at udviklingsbistanden er faldet.

I 2012 var nettoudbetalingen fra de rigere lande til udviklingslandene USD 126 milliarder. Det er et fald på 4% i forhold til 2011, som allerede lå 2% under 2010-niveauet. Nedgangen rammer de allerfattigste lande mest, som i 2012 oplevede et fald på hele 13% svarende til USD 26 milliarder. Rapporten viser dog samtidig, at lavere gældsbyrde og øget handel har gavnet udviklingslandene.

 

2015-Målene og post-2015 udviklingsdagsordenen

FN arbejder med regeringer, civilsamfund og andre samarbejdspartnere for at bygge videre på den positive drivkraft som 2015-Målene har skabt for at udforme en ambitiøs, men realistisk dagsorden efter 2015. Med knapt 1000 dage tilbage til at opfylde 2015-Målene, er det vigtigt ikke at give op, men i stedet intensivere arbejdet. En vellykket ’slutspurt’ signalerer, at verden er seriøs omkring sine løfter og  skaber dermed et godt fundament for den næste udviklingsdagsorden.

 

”Nu er det tid til at intensivere vores indsats for at skabe en mere retfærdig, sikker og bæredygtig fremtid for alle”, siger Ban Ki-moon i forbindelse med lanceringen af rapporten.

 The Millennium Development Goals Report er en årlig status over 2015-Målenes fremskridt – globalt og regionalt. Rapporten bygger på statistik fra mere end 27 FN-organisationer og andre internationale organisationer. Den fulde rapport og data der anvendes i rapporten er tilgængelig på www.un.org/millenniumgoals og mdgs.un.org.

For mere information kontakt Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org / mobil 5183 6228