Forenede Nationer vil have bæredygtig energi til alle

19-01-2012

I forbindelse med, at det ’Internationale År for Bæredygtig Energi for Alle’ blev skudt i gang i dag, opfordrede FN regeringer, den private sektor og civilsamfundet til at hjælpe med at øge adgangen til energi, forbedre effektiviteten og anvende vedvarende energi i større omfang.
 
På globalt plan lever 1 ud af 5 stadig uden adgang til moderne elektricitet, og dobbelt så mange – 3 milliarder mennesker – er afhængige af træ, kul, trækul eller animalsk affald til madlavning og opvarmning.
”Vi er her for at bygge en ny energi fremtid…en fremtid der udnytter teknologi og innovation til gavn for mennesker og vores planet,” sagde FN’s Generalsekretær Ban ki-Moon ved åbningen af World Future Energy Summit i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater.
”Vedvarende energi for alle er indenfor vores rækkevidde” sagde han til mødet, der også blev brugt til at lancerer 2012 som det Internationale År for Bæredygtig Energi for Alle.

Ban understegede, at energi er helt centralt for udvikling; fra at styrke økonomier, fattigdomsbekæmpelse og opnåelse af 2015 målene til at bekæmpe klimaforandringer og fremme global sikkerhed.
”Det er den gyldne tråd, der forbinder økonomisk vækst, forøger social retfærdighed og miljøforbedringer.”

”Manglende adgang til energi”, sagde Ban, betyder at millarder af mennesker lever i mørke, har dårligt helbred og begrænset muligheder for uddannelse og velstand.” ”...[denne] energifattigdom skal ende…Vi må tænde lys i alle hjem.”
”For at gøre dette er vi nødt til udbrede de succesfulde eksempler, der findes på ren energi og energieffektive teknologier og innovation, så udviklingslande kan drage nytte af dem. Der er ligeledes brug for partnerskaber med den private sektor og visionært lederskab”, sagde Ban ki-Moon.

Ban ki-Moon understregede, at energifattigdom ikke skal have lov til at begrænse vores fremskridt for at nå 2015 målene – mål som stiler mod at reducere global fattigdom, afskaffe sult, sygdom, analfabetisme, miljøforringelser og diskrimination mod kvinder.
FN’s Generalsekretær nedsatte sidste år en højniveugruppe med det formål at skabe opmærksomhed og handling omkring energifattigdom og for at fremme bæredygtig økonomisk vækst og mindske indvirkningerne af klimaændringer.
 
Gruppen har til formål at fremme Generalsekretærens initiativ omkring Bæredygtig Energi for Alle, som søger at sikre universel adgang til moderne energiydelser, fordoble energieffektiviteten og andelen af vedvarende energi i det globale energimix inden 2030.
Ved åbningen af topmødet understregede Generalforsamlingens formand, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, det akutte behov for at sikre en bæredygtig udnyttelse af energi for at imødekomme behovet hos de mere end en milliard mennesker, der fortsat lever uden adgang til elektricitet.  
”Levering af tilstrækkelig og billig energi er uden tvivl afgørende for at reducere fattigdom, forbedre menneskers velfærd, hæve levestandarden og sikre en bæredygtig udvikling” sagde han.
 
 ”Mens internationale bestræbelser fortsat arbejder for at overkomme de globale udviklingsudfordringer, er det i stigende grad anerkendt at adgang til energi har stor indflydelse på fødevaresikkerhed, sundhed, uddannelse, transport, kommunikation, vand og sanitet.”
”Energi er derfor blevet en vigtig faktor, hvis ikke den væsentligste, for at nå 2015 målene,” sagde Nassir Abdulaziz Al-Nasser.

Han tilføjede, at ved at erklære 2012 til det Internationale År for Energi til Alle, har General Forsamlingen skabt en vigtig platform for at øge bevidstheden i det internationale samfund om vigtigheden af at tackle energispørgsmål og finde måder at udvikle den vedvarende energisektor samt udviklingen af effektiv energi- og vandforbrug og affaldshåndtering.
 
”Som en del af det Internationale År, der officielt starter i dag, påhviler det medlemsstaterne og de internationale organisationer at tage initiativer, der fremmer adgang til energi og energi-relaterede serviceydelser samt brugen af nye og vedvarende energiteknologier,” sagde han.
”De bør også fremme innovation og styrke beskæftigelses- og investeringsmuligheder for at holde sig på forkant med det stigende behov for bæredygtig energi.”  

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt