2 år efter jordskælvet i Haiti

12-01-2012

To år efter jordskælvet i Haiti, som kostede over 200.000 mennesker livet, lever 77 procent af befolkingen på Haiti i fattigdom. FN’s Udviklingsprogram UNDP støtter Haiti i genopbygningsarbejdet med bl.a. oprydning, jobskabelse, træning og kapacitetsopbygning.  

300.000 bygninger blev skadet ved jordskælvet og gjorde 1,5 millioner haitianere hjemløse den 12. januar 2010. Haiti står fortsat overfor en række udfordringer. Seks ud af ti haitianere står uden arbejde, kun halvdelen af befolkningen kan læse og skrive, og halvdelen mangler adgang til rent drikkevand. Jordskælvet i januar for to år siden dræbte 30 procent af alle offentlige ansatte.
‘For at få landet på fode igen, kræves det at lov og orden er sikret, og at folk er tilstrækkeligt uddannede til at varetage de job som skal udføres’, siger Jakob Simonsen, chef for FN’s Udviklingsprogram UNDP’s nordiske kontor.

UNDP har indtil videre optrænet 2.700 haitianere. Alle dommere og politifolk har gennemført et grundkursus, og murere og snedkere er blevet trænet i hvordan man skal bygge mere solidt. Dette vil hjælpe med at reducere skader på bygninger og mennesker ved næste naturkatastrofe.

Oprydning af de 300.000 ødelagte bygningene er nødvendig for at familier kan vende tilbage fra de midlertidige flygtningelejre. FN har i samarbejde med haitianske myndigheder sørget for at over 1000 familier har kunnet returnere fra lejrene indtil videre. ‘Genopbygningsarbejdet har været særdeles krævende. Sammen med landets myndigheder, befolkningen og andre FN-organisationer har vi fjernet halvdelen af bygningsresterne efter skælvet. Mange af materialene kan genbruges, og vi har brugt dette til at bygge fortov og floddæmninger’, oplyser Simonsen i UNDP.

I Haiti er floddæmninger særlig vigtige for at fremtidige oversvømmelser ikke skader bebyggede områder. Indtil videre er 10 kommuner sikret med floddæmninger.

Genopbygningsarbejdet kræver planlægning. Flere tusinde frivillige organisationer arbejder i Haiti. For at hjælpe myndighederne med at få overblik over situationen og sørge for at befolkningen får dækket grundlæggende behov, har FNs Udviklingsprogram UNDP tilbudt Haiti’s regering 70 internationale og nationale eksperter. ‘En hovedopgave indenfor de næste år bliver at sikre at offentlige instanser med ansvar for uddannelse, sundhed, tilladelser, retssikkerhed og kriseforebyggende arbejde fungerer som de skal’, siger Simonsen i UNDP.

***
UNDP arbejder i 177 lande. Vi tilbyder lokalt tilpassede rådgivning som kan hjælpe mennesker med at få reelle valgmuligheder og støtte landene med at forebygge og håndtere kriser.

***

Læs mere om UNDPs arbejde i Haiti på UNDPs globale hjemmeside og i informationsfolderen"Rebuilding Haiti

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt