Bæredygtig energi er kritisk for udviklingen i Afrika

04-01-2012

Af Helen Clark, chef for UNDP 

Omkring 45% af de mennesker i verden, der lever uden adgang til energi bor i Afrika syd for Sahara. I regionen udgør de 69% af befolkningen, hvilket svarer til  585 millioner mennesker. 78% af dem bruger stadig traditionel biomasse til madlavning og opvarmning. 

Energibehovet rækker længere end elekticitet i hjemmene. I Afrika er mange afhængige af regnen til vanding af deres afgrøder. En udvidelse af adgangen til energi giver bønderne mulighed for at kunstvande og for at producere og processere flere fødevarer. Det vil øge landbruget effektivitet og indkomsten i landområder, og det vil give kvinder, som udgør en stor del af kontinentets bønder, bedre livsvilkår og muligheder. 

Adgang til bæredygtig energi er kritisk for at skabe mere retfærdige og inkluderende samfund og for at fremme grøn vækst og bæredygtig udvikling generelt. I UNDP mener vi at lighed, inddragelse, modstandsdygtighed og bæredygtighed bør være de ledende principper i bestræbelserne på at opnå adgang til energi for alle. 

Vi anerkender, at forskellige grupper har forskellige energibehov. Regeringer er nød til at afveje finansieringer af store energiprojekter mod støtte til decentrale løsninger, der ikke er forbundet til de nationale elforsyninger for derved også at opfylde behovene hos de fattigste og mest marginaliserede grupper i samfundet. Der er ligeledes brug for mindre forurenende brændstoffer til madlavning, opvarming og motorkraft til produktionsvirksomhed. 

Hvis Afrikas rigelige kilder til vedvarende energi udnyttes til at give universel adgang til energi, kan fattigdom reduceres og økonomisk vækst stimuleres uden yderligere ødelæggelse af vores klima. Det Internationale Energiagentur anslår, at Afrika syd for Sahara kræver investeringer på 389 milliarder dollars (2,2 billioner kroner) for at opnå adgang til energi for alle inden 2030 og yderligere 22 milliarder dollars (125 milliarder kroner) for renere brændstoffer til madlavning og opvarming inden 2030. 

Offentlig investeringer alene vil ikke være nok til at dække de afrikanske landes behov. De er nødt til at tiltrække og få adgang til forskellige finansieringskilder. 

FN’s Generalsekretærens initiativ om bæredygtig energi til alle er ved at opbygge en bred politisk støtte, der kan sikre de rette betingelser og give investorer tillid til at støtte omfattende energi-udvidelselser og gøre energi-fattigdom til fortid. 

Bæredygtig energi for alle vil nedsætte energi-fattigdom og hjælpe med til at forebygge klimaforandringer. 

Det er nødvendigt at opnå et stærkt resultat indenfor bæredygtig energi på det kommende Rio+20 topmødet, og det er yderst relevant for opnåelse af resultater for alle de tre søjler i bæredygtig udvikling – det økonomiske, det sociale og det miljømæssige.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt