Effektiv udviklingsbistand – et skridt på vejen til bæredygtig udvikling

30-11-2011

I denne uge mødes mere end 2000 højstående embedsmænd og ministre fra over 100 lande i South Korea’s anden største by, Busan, for at diskutere bistandseffektivitet på initiativ af OECD-DAC.  Mødet er det fjerde i rækken af høj-niveau møder omkring dette vigtige emne, og bliver som udgangspunkt det sidste. Derfor bliver mødet også ekstra vigtigt. For verden står stadig overfor kæmpemæssige udviklingsproblemer, der kræver en målrettet og effektiv fælles indsats, hvis de skal løses. 1,3 millarder mennesker lever fortsat på under 1,25 dollars om dagen (ca. 7 kr.), og milloner af mennesker sulter stadig, ikke mindst i Africa’s horn, hvor hungersnøden er særlig stor netop nu. Den globale økonomiske krise, de stigende fødevare- og energipriser,  klimarelaterede naturkatastrofer og  voldelige konflikter rundt om i verden rammer ikke blot de fattigste hårdest, men truer med at vende de positive udviklingsresultater, der tidligere er opnået, herunder 2015-målene.

Der er således stadig brug for udviklingsbistand, men der er også brug for at den bistand der gives bliver anvendt så  effektivt som muligt så den kan være med til at skabe varige udviklingsresultater. Det har længe været erkendt at traditionel udviklingsbistand ikke er nok til at løse verdens problemer. Men udviklingsbistand kan være kasalysator i en social og økonomisk forandringsproces, hvis den investeres strategisk og koordineres i tæt samarbejde med både nationale og internationale udviklingspartnere, som i dag tæller ikke blot regeringer og FN, men også i stigende grad civilsamfundsorganisationer, filantropiske fonde og privatsektoren. 

FN er en af de mange aktører i det internationale udviklingssamarbejde, og FNs Udviklingsgruppe (UNDG) er således også repræsenteret på mødet i Busan med deltagelse af UNDP’s øverste chef, Helen Clark, som leder af gruppen, samt cheferne for UNFPA, UNICEF, WFP, WHO, UNESCO, UN Women og UNAIDS.
UNDG opfordrer til, at der i Busan effektivt arbejdes for at afskaffe fattigdom og hungersnød i verden og bidrage til at skabe en mere sikker, retfærdig fordelt og grønnere verden.  Helt konkret opfordrer UNDG til, at der opnåes enighed om en målrettet indsats for:

•    at reducere sociale og økonomiske uligheder og forbedring af de fattige og marginalisede gruppers levevilkår verden over;
•    at mindske uligheder mellem mænd og kvinder;
•    at den lovede udviklingsbistand leveres;
•    at bistanden er effektiv og leverer optimale resultater;
•    at redde liv ved at forbedre sundhed- og ernæringsprogrammer;
•    at investere i uddannelse og træning af unge og;
•    at beskytte og bevare miljøet.

Gruppen peger specifikt på tre områder, hvor der er brug for et større fokus både i Busan og i de kommende år  for at sikre, at udviklingsbistanden bidrager effektivt til bæredygtig udvikling;

For det første, er det væsentligt at udviklingsprocesser er national ledet, at udviklingsbistand ydes i henhold til nationale prioriteringer og strategier, og i henhold til internationale forpligtigelser, normer og standarder. Det er derfor vigtigt at udviklingsarbejdet styrker nationalt inkluderende lederskab og ejerskab af udviklingsresultaterne indenfor rammerne for gensidig ansvarlighed.

For det andet, er det afgørende, at kapacitetsopbygning er grundstenen i alt udviklingsarbejde. Kapacitetsopbygning, hvad enten vi taler om de sociale eller produktionssektorer, er nødvendig for at sikre effektive og langsigtede udviklingsresultater. Støtte til kapacitetsopbygningen må baseres på et lands styrker og potentialer og et ligeværdigt partnerskab. Træning er kun een del af kapacitetsopbygning. Støtte til institutionel udvikling indenfor regeringsførelse, offentlig troværdighed, adgang til viden, innovation og offtentlig inddragelse og ligestilling er ligeledes del af kapacitetsopbygning.

Og endelig, for det tredje, er det væsentligt at der bliver kanaliseret mere og bedre udviklingsbistand til skøbelige og konfliktramte stater. Lande berørt af konflikt er længst bagud i at nå 2015-målene. Statsopbygning og global fredsopbygning kan hjælpe med at prioritere og opnå udviklingsresultater. Dette kræver særlig og kombineret fokus på sikkerhed, retsstats-opbygning, forbedring af stat-samfunds relationer, inkluderende økonomisk vækst, jobskabelse, sociale serviceydelser og naturresourceforvaltning.
 
For mere detaljeret information om Højniveau mødet i Busan:Se dokumenter fra United Nations Development Group (UNDG): 'Joint Statement of the UNDG: development Cooperation for the Millennium Development Goals: Maximize results and Mutual Accountability', 'Key Message of the UNDG: Supplement to the UNDG Joint Statement' og Call for ActionBesøg den officielle hjemmeside for højniveau mødet i Busan

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt