Mål 5: Ligestilling mellem kønnene  

UNICEF foto

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Siden 2000 har UNDP sammen med vores FN-partnere og resten af ​​det globale samfund gjort ligestilling centralt for vores arbejde, og vi har set nogle bemærkelsesværdige succeser. Flere piger er nu i skolen i forhold til for 15 år siden, og de fleste udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af alle lønmodtagere uden for landbruget sammenlignet med 35 procent i 1990.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af ubetalt pleje og husligt arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store barrierer.

Universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til økonomiske ressourcer, som jord og ejendom, er afgørende for at realisere målet om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om Mål 5 her

Our work

Woman
UNDP in Afghanistan
Creating Afghanistan's next generation of entrepreneurs -- women

Since 2011, UNDP’s Gender Equality Project (GEP) has trained nearly 200 women in Herat in small and artisanal livelihoods, marketing their products, and expanding their businesses.more 

Women
UNDP in Indonesia
A political ground shift for women

UNDP’s Strengthening Women’s Participation and Representation in Indonesia (SWARGA) project aims to strengthen the skills and knowledge of women in politics, and to increase public representation and participation in political and government institutions.more 

Women in Tajikistan
UNDP in Europe and Central Asia
Closing the Gap: Delivering impact for gender equality

In Misi village in Turkey, a silk unit for niche products, another dream child of a group of women, is having a fourth year of success, against all odds.more 

Helen Clark with women
UNDP in Armenia
Armenian women find a recipe for success in local politics

A joint EU-UNDP Women in Local Democracy project works to help women in all ten regions of Armenia to participate more actively in the governance of their communities.more 

Learn more: Gender equality

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt