Mål 15: Livet på land   

Damar skov i Pahmung Krui, Indonesien. Foto: Eva Fendiaspara/FN

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Vores liv er lige så afhængig af Jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød. Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. Skove dækker 30 procent af Jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand, samt afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer.

I dag ser vi en hidtil uset jordforringelse. Tab af landbrugsjord foregår 30 til 35 gange hurtigere end den historiske hastighed. Tørke og ørkendannelse vokser også hvert år. 12 millioner hektar går tabt hvert år, og det påvirker fattige samfund over hele verden. Af de 8,300 dyreracer, vi kender, er 8 procent uddøde og 22 procent er i fare for at uddø.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at bevare og genoprette brugen af ​​terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030. Fremme af bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning vil også være afgørende for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringer. Hurtig handling er nødvendigt, hvis vi skal begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten, som er del af vores fælles arv.

Livet på land er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om Mål 15 her

Our work

Naga youth water plants
UNDP in Myanmar
Naga youth join forces to
protect forests

An estimated 47 percent of Myanmar’s land mass is covered with forests. Close to 100,000 Naga people living mostly though subsistence farming and hunting.more 

Farmers
UNDP in China
Biodiversity conservation yields organic tea

Green tea, abundantly available in China, is an important commodity for Li, who has been farming tea for twenty years. Every year the mountains attract hundreds of tourists.more 

Youth in Nepal
UNDP in Nepal
Restoring land, nurturing young leaders

Despite the beautiful landscapes, panoramic views, and resilient mountain people, life in the mountains of Nepal can be tough, particularly for rural youth.more 

Colombia farmers
UNDP in Colombia
A cup of coffee, spiced with biodiversity

In Colombia, for over 50 years coffee has been the main engine of economic growth and development in the biodiversity-rich landscapes of the Andean region.more 

Ecosystems and biodiversity

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt