Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø

Hvor langt er vi nået?

Målet om at halvere andelen af mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand blev nået i 2010 – fem år før deadline. I 1990 havde 76% af verdens befolkning adgang til rent vand. I 2015 var tallet steget til 91%. Mere end 2,6 milliarder flere mennesker har fået adgang til rent vand i perioden.
Kina og Indien har oplevet de største fremskridt. Manglen er derimod størst i Oceanien, hvor 44% af befolkningen fortsat ikke har adgang til rent drikkevand.

Andel af befolkning med adgang til forskellige drikkevandsressourcer (procent) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

 

Når det gælder sanitære forhold, er der stadig lang vej til målet. Der er ganske vist sket fremskridt: Andelen af mennesker i udviklingslandene, som har adgang til ordentlige sanitære forhold, voksede med 2,1 milliarder mennesker mellem 1990 og 2015, fra 54% af verdens befolkning i 1990 til 68% i 2015. Men selv hvis fremgangen fortsætter som hidtil, vil verden ende et godt stykke fra målets 75%.

Adgang til sanitet og toiletfaciliteter, 1990, 2000 og 2012 (milliarder) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015):

Målet om at bremse tab af biodiversitet og opnå en markant reduktion inden 2010 er ikke nået. Verdens tab af biodiversitet er stadig stort, selv om flere naturområder nu er beskyttede. Omkring 15,2 af verdens landarealer var i 2014 under beskyttelse, men dette er stadig langt fra målet om 17%.


Montreal-protokollen viser, at det er muligt at sætte ind mod klimaforandringer. Siden Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, blev vedtaget for 25 år siden er der sket mange fremskridt. Det mest markante er, at forbruget af nedbrydende stoffer er faldet med hele 98% siden 1986. Derudover har Montreal-protokollen i høj grad medvirket til at beskytte det globale miljøsystem, fordi de fleste stoffer, der nedbryder ozonlaget er kraftige drivhusgasser.

Nøglefakta

  • Antallet af mennesker, der har fået adgang til ordentlige sanitære forhold er steget med lidt over 2 milliarder siden 1990. Men 946 millioner mennesker, svarende til knap 15% af jordens befolkning, har ikke adgang til sanitære faciliteter overhovedet.
  • 9 ud af 10 mennesker har nu adgang til rent drikkevand. Det svarer til en stigning på 2,3 milliarder mennesker i forhold til 1990.
  • Andelen af den samlede befolkning i udviklingslandene, som bor i slumområder i byerne faldt fra 39% i 2000 til 30% i 2014. 
  • Over 200 millioner mennesker i slumområder har fået adgang til rent drikkevand, bedre sanitære forhold eller en større eller mere varig bolig.
  • Udbredelsen af slumområder er fortsat stor i Afrika syd for Sahara, og det samlede antal mennesker, der bor i slumområder er faktisk stigende. Det gælder især lande som er påvirket af voldelige konflikter. 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt