Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

Hvor langt er vi nået?

Antallet af mennesker der smittes med HIV falder støt og var i 2013 ca. 40% lavere end i 2000. I 2013 var der estimeret 2,1 millioner nye HIV infektioner sammelignet med 3,5 millioner i 2000.
I 2001 blev 10 ud af hver 10.000 indbyggere i verdens udviklingslande i aldersgruppen 15-49 smittet med HIV. I 2012 var det tal faldet til 6 ud af 10.000. Der konstateres dermed stadig 2,3 millioner nye HIV-tilfælde årligt og langt de fleste af disse i Afrika syd for Sahara.

En af årsagerne til, at mange stadig smittes med HIV, er mangel på viden om sygdommens smittefare. Denne mangel på viden gør sig især gældende blandt unge. I Afrika syd for Sahara har kun omkring en tredjedel af de unge mellem 15-24 år udtømmende viden om HIV-overførsel.

Mål 6 graf

Andel af kvinder og mænd i alderen 15-24 år med udtømmende viden om HIV-overførsel, og andel der oplyser at have brugt kondom ved det seneste mere risikable samleje, 2000-2014 (procent) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

 

Flere end nogensinde før lever med HIV. I 2013 skønnes 35 millioner at leve med HIV, hvilket svarer til en stigning på 17% i forhold til 2001. Den vedvarende stigning skyldes dels, at antallet af mennesker, som bliver smittet med HIV, stadig er højt, selvom det er faldet i forhold til niveauet i 2001. Men stigningen skyldes også, at adgangen til livsvigtig antiretroviral behandling er blevet væsentligt mere udbredt, specielt i de seneste år. I 2014 modtog 13,6 millioner antiretroviral behandling. Hvis udviklingen fortsætter som nu, når vi næsten målet om at give 15 millioner mennesker adgang til behandlingen inden 2015, som FN’s medlemslande blev enige om i 2011. Det betyder, at væsentligt færre dør af HIV sammenlignet med tidligere.

Antallet af forældreløse børn på grund af AIDS fra 2000-2013 på verdensplan (millioner) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

Antallet af mennesker som modtager antiretroviral terapi fra 2003-2015 (millioner), antallet af dødsfald på grund af AIDS samt antallet af mennesker fornyeligt smittet med HIV fra 2001-2013 (millioner).

 

Antallet af mennesker som modtager antiretroviral terapi fra 2003-2015 (millioner), antallet af dødsfald på grund af AIDS samt antallet af mennesker fornyeligt smittet med HIV fra 2001-2013 (millioner).

 

Siden 2000 er antallet af malaria-relaterede dødsfald faldet med mere end 58%. Det estimeres, at omkring 6,2 millioner dødsfald er undgået i perioden. Adgangen til myggenet er forbedret væsentligt, men der er stadig store forskelle mellem verdens lande og regioner. I 2013 sov 70% af alle børn under fem år i Benin, Madagaskar, Rwanda og Tanzania under beskyttende myggenet, mens andelen kun lå på 20% i lande som Nigeria og Niger.


Brugen af anti-insektspray, der beskytter mod malaria, er også blevet mere udbredt. Samtidig bliver flere testet for malaria, når de har malarialignende symptomer.

Forekomsten af tuberkulose er faldet i løbet af de sidste 20 år. Stadig færre smittes med sygdommen, og hvis udviklingen fortsætter som nu, når vi målet inden deadline i 2015. Antallet af nye tilfælde faldt med 2% mellem 2011 og 2012, men 1,4 millioner mennesker estimeres alligevel at have mistet livet som følge af sygdommen alene i 2013.

Nøglefakta

  • Antallet af mennesker, der smittes med HIV falder støt og var i 2013 40% lavere end i 2000.
  • Antallet af AIDS-relaterede dødsfald faldt til 1,5 millioner i 2013. Det er et fald på omkring 35% i forhold til 2005, hvor antallet af dødsfald var på sit højeste med 2,4 millioner dødsfald.
  • Næsten 600 børn døde hver dag af AIDS-relaterede årsager i 2012.
  • 12,1 millioner mennesker i udviklingslande fik antiretroviral behandling mod HIV eller AIDS i 2014. Det er en klar forbedring i forhold til 2010, hvor 6,6 millioner var i behandling og i forhold til 2003, hvor kun 375,000 var i behandling.
  • Forekomsten og udbredelsen af HIV er markant lavere i Asien end i visse andre regioner. Men de asiatiske befolkningers størrelse i absolutte tal betyder, at Asien er den region I verden, der har det næsthøjeste antal af HIV-smittede.
  • Unge mennesker i udviklingslande ved for lidt om HIV-overførsel og prævention. Det er en af de største årsager til, at mange stadig smittes med HIV.
  • Antallet af dødsfald som følge af malaria er på globalt plan faldet med 58% siden 2000.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt