Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele

Hvor langt er vi nået?

Mødredødeligheden er næsten halveret siden 1990, men der er langt til 2015 Målet.

De to delmål for at forbedre gravide og fødende kvinders sundhed er at reducere mødredødeligheden med to tredjedele og opnå universel adgang til reproduktive sundhedsydelser. Selvom mødredødeligheden er bragt ned med 45% siden 1990, og der er sket væsentlige forbedringer i adgangen til sundhedsydelser for gravide kvinder, er verdens lande langt fra at nå de mål, som de forpligtede hinanden på i 2000.

Mål 5 graf

Mødredødeligheden i udviklingsregioner, 1990 og 2010 (pr. 100.000 fødsler, kvinder i alderen 15-49) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2013).

 

Som følge af fattigdom og mangel på uddannelse er høje fødselsrater blandt teenagere fortsat et stort problem. Hvert år gennemfører 15 millioner kvinder mellem 15 og 19 år en fødsel, og de fleste af disse tidlige fødsler sker i udviklingslandene. Samtidig får kun godt halvdelen af gravide kvinder i udviklingslandene de fire sundhedstjek, som er nødvendige for at sikre moderens og barnets overlevelse og sundhed. Og endelig er det nødvendige sundhedsfaglige personale ikke altid til stede – 52 % af fødslerne i udviklingsregionerne i 2014 skete uden sundhedsfagligt personale. Især kvinder i landene syd for Sahara samt Syasien er udsat i forhold til mødredødeligheden. I 2013 forekom 86 % af alle sådanne dødsfald i de to regioner.     


Der er behov for flere økonomiske midler til bl.a. sundhedstjek, fødselshjælp og familieplanlægning, hvis målsætningen om at forbedre mødres reproduktive sundhed skal nås. På det punkt mangler verden at leve op til sine forpligtelser.

Andelen af gravide (15-49 år) tilset fire eller flere gange i løbet af graviditeten, 1990, 2000 og 2014 (procent) (kilde:The Millennium Development Goals Report 2015).

 

 

 

 

 

 

Nøglefakta

  • Forekomsten af dødsfald blandt gravide og fødende kvinder skønnes at have været 289.000 i 2013. Det svarer til et fald på 45% i forhold til 1990. Der dør stadigt 800 kvinder om dagen i forbindelse med fødslen.
  • Forekomsten af dødsfald blandt fødende kvinder i udviklingslandene er faldet fra 430 pr. 100.000 levendefødte børn i 1990 til 230 pr. 100,000 børn i 2013.
  • De to regioner med den højeste mødredødelighed – Afrika syd for Sahara og Sydasien – har også den laveste andel af fødsler med tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale. Her sker næsten halvdelen uden sundhedsfagligt personale.
  • Forskellen mellem hvor mange kvinder, der føder med en sundhedsfagligt uddannet hjælper til stede i hhv. by- og landområder er mindsket, så landområderne haler ind på byområderne. Desværre kun langsomt.
  • Over halvdelen af gifte kvinder i alderen 15-49 år brugte en form for prævention i 2015 i alle regioner på nær Afrika syd for Sahara og Oceanien. I Afrika syd for Sahara er andelen fordoblet siden 1990, men ligger stadig kun på 26%. Globalt brugte 64 % af gifte kvinder en form for prævention i 2015.
  • Brug af prævention er mindst blandt de fattigste kvinder og dem uden uddannelse.
  • I de fleste regioner får færre teenagere børn, men den positive udvikling er gået ned i tempo og varierer meget fra region til region.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt