Reducere børnedødeligheden med to tredjedele

Hvor langt er vi nået?

Det er gjort markante fremskridt i forhold til at nedbringe børnedødeligheden. Over hele verden er reduktionen af dødeligheden hos børn under fem år accelereret siden år 2000, hvor 2015 Målene blev vedtaget. På trods af en generel befolkningstilvækst er antallet af børn der døde, før de blev fem år, faldet fra 12,6 millioner i 1990 til ca. 6 millioner i 2015. I forhold til 1990 dør 17,000 færre børn hver dag. Men 16,000 børn når dagligt aldrig at opleve deres femårsfødselsdag.

Men udviklingen går ikke hurtigt nok. Målet er at reducere antallet af dødsfald blandt børn under fem år med to tredjedele mellem 1990 og 2015, fra 90 til 30 dødsfald for hver 1000 børn. Børnedødeligheden falder, men vi har kun bragt tallet ned til 48 dødsfald ud af 1000 børn. Der skal gøres meget mere for at nå 2015 Målet, og det er nødvendigt at forøge indsatsen markant mod bl.a. lungebetændelse, diarré og malaria og mod under- og fejlernæring. Det vil redde millioner af børn.

Mål 4 graf

Dødelighed blandt børn under fem år, 1990 og 2011 (dødsfald per 1.000 børn, efter region) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2013).

 

Næsten halvdelen af alle dødsfald hos børn under fem år sker i dag i den neonatale periode (0-27 dage efter fødslen). Andelen af neonatale dødsfald har dermed været stigende over de seneste årtier. Ud af de 6 millioner dødsfald for børn under fem år i 2015 dør 1 million den dag, de bliver født. Yderligere vil 1 million ikke overleve den første uge, og omkring 2,8 millioner dør i løbet af de første 28 dage. 

De fleste neonatale dødsfald er mulige at forhindre ved for eksempel at øge tilgængeligheden til fødselshjælp af uddannet personale.

Fattigdom er fortsat den største årsag til, at børn dør før de når deres fem-års fødselsdag. I lavindkomstlande er andelen af børn, der dør, før de bliver fem, mere end ti gange større end i højindkomstlande. I Afrika syd for Sahara, der er en af verdens allerfattigste regioner, når hvert tiende barn ikke at opleve sin femte fødselsdag.

Antal dødsfald per dag i de første 28 dage efter fødsel (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).


 

 

 

 

 

Nøglefakta

  • Siden 1990 er der i udviklingslandene gjort store fremskridt i forhold til at reducere dødeligheden blandt børn under fem år. Dødsfald i denne aldersgruppe er i udviklingslandene faldet fra 99 per 1,000 fødsler til estimeret 43 per 1.000 fødsler i 2015. Det er mere end halvering af andelen.
  • Dødsfald inden for barnets første måned faldt på globalt plan fra 33 for hver 1.000 levendefødte i 1990 til 19 i 2015, men andelen af dødsfald inden for barnets første måned er stigende, fordi fremskridtet går langsommere her end generelt. I 2012 skete 44% af dødsfald blandt børn under fem år således i barnets første måned. I 1990 var andelen 37%.
  • Børn i udviklingslande har i gennemsnit dobbelt så stor risiko for at dø inden deres fem-års fødselsdag som børn i de rigeste husstande. Men forskellen bliver mindre. Dødelighedsraten bliver hurtigere mindre i de fattige husstande end i de rigeste. 
  • Omkring 15,6 millioner dødsfald som følge af mæslinger er undgået i perioden 2000 til 2013 takket være vaccinationer. Men omkring 145,700 mennesker, heriblandt især børn under fem år, døde alligevel af mæslinger i 2013. Disse børn kunne have været reddet med to doser billig, men effektiv vaccine. Indsatsen mod mæslinger er således fortsat et nøgleområde, hvis verden skal nå sit mål om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele inden udgangen af 2015.

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2015.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt