Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder

Hvor langt er vi nået?

At opnå ligestilling mellem piger og drenge i uddannelsesmæssige sammenhænge er et vigtigt skridt i arbejdet for at skabe ligestilling mellem kønnene. Siden 2000 er mange flere børn blevet indskrevet i grundskolen, og særligt pigerne har draget fordel af denne udvikling.

I 1990 var der i udviklingslandene 86 piger i grundskolen for hver 100 drenge, og i år er tallet nået op på 98. Dermed er man nået inden for den 3%'s margen, der er accepteret, når man måler ligestilling. Det betyder, at man på verdensplan har nået målet om ligestilling mellem drenge og piger i grundskolen.
For både sekundær og tertiær uddannelse er udviklingen stort set den samme. I sekundær uddannelse var der i 2015 98 piger for hver 100 drenge, og i tertiær uddannelse 101 piger for hver 100 drenge.

Et godt eksempel på de store resultater, der er opnået, er Sydasien. I 1990 var der her kun 74 piger i grundskole for hver 100 drenge, hvilket var den laveste niveau af alle regioner i verdenen. Men i dag er der fuldstændig paritet – der er nøjagtig lige mange piger og drenge i skole.
Der er dog regioner, hvor der endnu ikke er ligestilling. Det gælder fx Vestasien og Afrika syd for Sahara. I begge regioner er der i 2015 estimeret 93 piger i grundskolen for hver 100 drenge. Men overordnet set er der i disse to regioner sket store fremskridt.

Index for ligestilling mellem drenges og pigers indskrivning i grundskole i udviklingsregioner, 1990 og 2015 (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

Når det kommer til politisk deltagelse, er der stadig stor ulighed mellem mænd og kvinder. I 2015 er 22% af alle verdens parlamentarikere kvinder. Selv om det er langt fra ligestilling, er det dog en markant forbedring i forhold til 2000, hvor kvinder kun udgjorde 14 % af verdens parlamentarikere.

Nøglefakta

  • Der er opnået ligestilling i antallet af børn, der er indskrevet i grundskolen i udviklingslande, selv om nogle regioner halter bagefter.
  • Skævheder mellem kønnene optræder på forskellige stadier af uddannelsessystemet. Kun få udviklingslande har opnået lighed mellem kønnene på alle uddannelsesniveauer.
  • Piger fra de fattigste hjem står overfor de største forhindringer, når de vil tage sig en uddannelse.
  • I mange regioner er der stadig lang vej til, at kvinder og mænd har lige adgang til job. I 2015 er 50 % af alle kvinder i den arbejdsduelige alder (fra 15 år og op) i verden på arbejdsmarkedet. For mænd er andelen 77 %. Samtidigt tjener mænd på verdensplan 24 % mener i løn end kvinder. Flere familievenlige politiske tiltag er nødvendige, hvis kvinders lige adgang til arbejdsmarkedet skal sikres.
  • Langt flere kvinder end mænd arbejder under såkaldt sårbar beskæftigelse. Sårbar beskæftigelse kan fx være ubetalt arbejde i hjemmet eller arbejde i den uformelle sektor. Disse arbejdsforhold indebærer tit mangel på social beskyttelse, dårlig betaling og risiko for krænkelse af kvindernes rettigheder. 

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2015

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt