Opnå grundskole til alle

Hvor langt er vi nået?

I verdens udviklingslande er andelen af børn i skolealderen, som er indskrevet i grundskolen, steget fra 83% i 2000 til estimeret 91% i 2015. Ni ud af ti børn i udviklingslandene kommer således i skole. Det er gode nyheder. Men ligeså vigtigt er det, at børnene færdiggør deres grundskole, og her er fremgangen meget mindre positiv. I perioden mellem 2000 og 2011 er andelen af børn i udviklingslande, der kommer igennem alle klassetrin i grundskolen stagneret på 73%. 

Årsagerne er mange, men en af de vigtigste er de mange konflikter, der har ramt udviklingslandene over de senere år. Konflikterne ødelægger muligheden for en normal hverdag og umuliggør et velfungerende skolesystem. Af de 137 millioner børn, der begyndte i grundskole i 2011, vil 34 millioner sandsynligvis ikke gennemføre.

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2015.

Mål 2 graf

Antallet af uden-for-skole børn, 1990 til 2015 (millioner) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

De største fremskridt inden for uddannelse skete i årene 2000-2004, hvorefter udviklingen har været langsommere. For eksempel er antallet af børn, der ikke er indskrevet i grundskolen, kun faldet med lidt over 3 millioner mellem 2008 og 2015. I år er det estimeret, at 57 millioner børn i skolealderen befinder  sig uden for uddannelse på verdensplan. I 2000 var tallet 100 millioner.

Med den hastighed er det ikke realistisk, at vi når målet om universel adgang til grundskole ved udgangen af 2015.

Den faktor, der er absolut vigtigst for, om et barn kommer i skole eller ej, er familiens indkomst. Børn fra fattige familier har større risiko for slet ikke at komme i skole og er samtidig mere tilbøjelige til at droppe ud, før de gennemfører.   

En alarmerende nyhed er, at den samlede globale udviklingsbistand til uddannelse er faldende. Mellem 2010 og 2011 faldt bistanden til uddannelse med 7% fra $6,2 mia. i 2010 til $5,8 mia. i 2011. Det gør det endnu mere vanskeligt for verdens udviklingslande at tilbyde deres børn en ordentlig skolegang.

 

Total udviklingsbistand til uddannelse, 2002-2011 (konstante US$ i milliarder) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2014).

 

 

 

 

 

 

Nøglefakta

  • Den positive udvikling i andelen af børn i skolealderen, der er indskrevet i grundskolen er gået langsommere siden 2004, selv om landene med de største udfordringer har gjort betydelige fremskridt. Hvis udviklingstendensen fortsætter som nu, når vi ikke målet om universel adgang til grundskole for alle i 2015.
  • Over halvdelen af de børn i skolealderen, som ikke går i skole, bor i Afrika syd for Sahara. Regionen har dog haft den største fremgang af alle udviklingsregioner. Andelen af børn i skole er steget fra 52 % i 1990 til 78 % i 2012.
  • Den totale udviklingsbistand til uddannelse er faldet med 7% fra 2010 til 2011.
  • Drenge har stadig større chancer for at gå i skole end piger. 55 % af børn i skolealderende, som ikke går i skole, er piger. Men en større andel af pigerne gennemfører grundskolen sammenlignet med drengene.
  • Alle verdens regioner bevæger sig mod det punkt, hvor piger og drenge har lige gode læse- og skrivefærdigheder.
  • Selvom 91% af verdens unge nu kan læse og skrive, er manglende læse- og skrivefærdigheder stadig en afgørende hindring for mere end 103 millioner unge.  

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt