Halvere fattigdom og sult i verden

Hvor langt er vi?

Både antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, og andelen af fattige mennesker i verden er faldet i alle udviklingsregioner – også i Afrika syd for Sahara, hvor andelen af fattige er højest. I verdens udviklingslande er andelen af mennesker, der lever for mindre end $1,25 om dagen – de såkaldt ekstremt fattige – faldet fra 47% i 1990 til 14% i 2015. Dermed er målet om en halvering af ekstrem fattigdom nået.

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2015.

Graf Mål 1

 

Andelen af mennesker, der lever for mindre end $1,25 om dagen, 1990-2015 (procent) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

 

 

 

 

Andelen af underernærede mennesker i udviklingsregioner fra 1990-92 til 2014-2016 (I millioner og procent) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

Cirka hvert niende menneske i verden sulter stadig, og langt de fleste af disse 780 mio. mennesker bor i udviklingslande. Der er dog opnået store og vigtige fremskridt. I 1990 var 23,3% af verdens befolkning underernærede, mens dette tal i 2015-2016 var reduceret til 12,9%. Det er tæt på en halvering, som var målet. Fremskridtet i arbejdet for at reducere hungersnød er imidlertid gået langsommere i det seneste årti sammenlignet med i 1990’erne. 

 

 

 

 

 

Nøglefakta

  • I 1990 levede næsten halvdelen af verdens befolkning på mindre end 1,25 US dollar om dagen. Den andel er faldet til ca. 12 procent i 2015. 
  • Globalt er antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom faldet med mere end halvdelen, fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015, med størst  fremgang siden 2000.
  • Antallet af mennesker i den arbejdende middelklasse – som lever for mere end 4 US dollar om dagen – er næsten tredoblet mellem 1991 og 2015. Denne gruppe udgør halvdelen af arbejdsstyrken i udviklingslande, fra kun 18 procent i 1991.
  • Andelen af underernærede mennesker i udviklingslande er faldet med næsten halvdelen siden 1990, fra 23,3 procent i 1990-1992 til 12,9 procent i 2014-2016.
  • På trods af fremgang arbejder næsten halvdelen af verdens beskæftigede under såkaldt sårbar beskæftigelse. Sårbar beskæftigelse kan f.eks. være ubetalt arbejde i hjemmet eller arbejde i den uformelle sektor. Disse arbejdsforhold indebærer tit mangel på social beskyttelse, dårlig betaling og risiko for krænkelse af arbejderens rettigheder.
  • Hvert syvende barn under fem år er undervægtigt. Det er faldet næsten 50 procent siden 1990 hvor hvert fjerde barn var undervægtigt. Hvert fjerde barn viser tegn på hæmmet vækst. Fattigdom er en af hovedårsagerne til underernæring for børn i alle regioner i verden.
  • Antallet af flygtninge og fordrevne er på sit højeste siden Anden Verdenskrig. Ved udgangen af 2014 var næsten 60 millioner mennesker tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af konflikter. Børn udgør halvdelen af verdens flygtninge under UNHCR’s område.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt