Hvad er 2015 Målene?

Baggrund

2015 Målene er 8 mål for udvikling, som verden skal nå inden udgangen af 2015.

Hvor kommer 2015 Målene fra? Målene er verdens løfte til de fattige. Løftet blev givet af 189 stats- og regeringschefer på Millenniumtopmødet ved FNs Generalforsamling i år 2000, og det indeholder de grundlæggende vurderinger og målsætninger, som FN skal arbejde ud fra i det nye årtusind. Disse vurderinger og målsætninger er samlet i millenniumdeklarationen, og på grundlag af den er de otte 2015 Mål blevet formuleret.

Hvor stor betydning har 2015 Målene? 2015 Målene er i dag centrale for udviklingsarbejde i hele verden. Med 2015 Målene fik verden for første gang nogensinde en fælles dagsorden for global udvikling. En dagsorden, som satte mennesket i centrum for udvikling frem for et ensidigt fokus på økonomisk vækst. I 2012 bakker 193 lande op omkring målene og arbejder på at nå dem.

Hvad gør UNDP?

2015 Målene er tidsbestemte og målbare og angiver, hvor vi skal hen inden 2015. Da der ikke findes en standard løsning eller en strategi, som passer til alle lande i verden, kan målene ikke sige noget om, hvordan de skal nås. UNDP samarbejder derfor med regeringer, civilsamfund, den private sektor og andre organisationer og aktører for at finde globale, regionale og nationale løsninger og strategier for at nå 2015 Målene. UNDP har ansvar for at:- Informere om og mobilisere støtte til 2015 Målene gennem kampagner og oplysningsarbejde

·        Indsamle viden om og dele nyskabende udviklingsstrategier

·        Overvåge og rapportere om status for 2015 Målene

·        Støtte regeringer i at udvikle lokalt tilpassede politiske strategier for at nå 2015 Målene.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt