Hvad er UNDP's rolle i post-2015?

2015 Målene er højt prioriteret i UNDP’s arbejde, og derfor har UNDP også aktivt engageret sig i post-2015 arbejdet gennem blandt andet UN Development Group (UNDG) som repræsenterer 32 FN udviklingsorganisationer. UNDP’s chef Helen Clark er formand for denne koordinationsgruppe. Desuden sidder UNDP på en delt formandspost i FN’s post-2015 arbejdsgruppe sammen med FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender (UNDESA) og har været medforfatter til anbefalingerne i Realizing the Future We Want for All.

UNDP er vært for Højniveau Panelets sekretariat og for den Åbne Arbejdsgruppe for Bæredygtige Udviklingsmål. Begge har til huse i UNDP’s kontorer i New York.

UNDP er ligeledes tovholder for den nationale konsultationsproces i kraft af vores rolle som Resident Coordinators. Det er UNDP, som står for at koordinere FN’s indsats på landeniveau.

Endelig er UNDP medarrangør af fire ud af elleve tematiske konsultationer (vækst og beskæftigelse, miljømæssig bæredygtighed, god regeringsførelse og konflikt og skrøbelighed) og bidrager til yderligere fire andre konsultationer (uligheder, sundhed, fødevaresikkerhed og energi). Se tematiske konsultationer.