Onlinekonsultation - MY World 2015

My World 2015 er en verdensomspændende kampagne, der giver folk mulighed for at stemme på de områder, de synes bør prioriteres i den nye udviklingsramme. MY World er bygget op som en spørgeskemaundersøgelse, hvor man skal vælge 6 ud af 16 mulige områder, man anser for de vigtigste for at forbedre ens egne levevilkår og for at fremme menneskelig udvikling i verden. De 16 foruddefinerede områder spænder fra god uddannelse, bedre sundhed og adgang til rent vand til politisk frihed, ansvarlig regeringsførelse og lighed mellem mænd og kvinder.

MY World-undersøgelsen vil være med til at informere verdens ledere i arbejdet med at definere den nye post-2015 udviklingsdagsorden. Målet med undersøgelsen er at nå ud til så mange mennesker som muligt verden over. Derfor vil undersøgelsen være tilgængelig på flere platforme. Udover en online-version er MY World-undersøgelsen også tilgængelig via mobil teknologi (SMS og IVR) og som papirbaseret version distribueret af et netværk af civilsamfundspartnere.

Indtil nu har mere end 2,3 millioner mennesker fra hele verden taget det i undersøgelsen, og tallet vokser hver dag.

Lad din mening tælle på -  http://www.myworld2015.org/