Onlinekonsultation - MY World 2015

My World 2015 er en verdensomspændende kampagne, der giver folk mulighed for at stemme på de områder, de synes bør prioriteres i den nye udviklingsramme. MY World er bygget op som en spørgeskemaundersøgelse, hvor man skal vælge 6 ud af 16 mulige områder, man anser for de vigtigste for at forbedre ens egne levevilkår og for at fremme menneskelig udvikling i verden. De 16 foruddefinerede områder spænder fra god uddannelse, bedre sundhed og adgang til rent vand til politisk frihed, ansvarlig regeringsførelse og lighed mellem mænd og kvinder.

MY World-undersøgelsen vil være med til at informere verdens ledere i arbejdet med at definere den nye post-2015 udviklingsdagsorden. Målet med undersøgelsen er at nå ud til så mange mennesker som muligt verden over. Derfor vil undersøgelsen være tilgængelig på flere platforme. Udover en online-version er MY World-undersøgelsen også tilgængelig via mobil teknologi (SMS og IVR) og som papirbaseret version distribueret af et netværk af civilsamfundspartnere.

Indtil nu har mere end 7 millioner mennesker fra hele verden taget det i undersøgelsen, og tallet vokser hver dag.

Lad din mening tælle på -  http://www.myworld2015.org/