Den institutionelle proces for post-2015


WorldWeWant2015.org - en del af Post-2015 processenArbejdet med at formulere en ny udviklingsdagsorden, der kan afløse 2015 Målene er allerede gået i gang. Det er baseret på den mest omfattende globale konsultationsproces, FN nogensinde har gennemført. Processen skal sikre, at alle medlemslande, civilsamfundsaktører og privatpersoner verden over får mulighed for at blive hørt og påvirke fremtidens prioriteringer.

I juli 2013 udkom Generalsekretærens rapport, som blev præsenteret for FN's Generalforsamling i september 2013. Rapporten 'A Life of Dignity for All' bygger på den flerstrengede proces beskrevet herunder.

Fire parallelle processer er sat i gang, som vil bidrage til det endelige resultat.

1)      FN’s Post-2015 Arbejdsgruppe (UN post-2015 Task Team): Gruppen blev nedsat i januar 2012 med det formål at formulere anbefalinger til en sammenhængende og bred FN vision og køreplan for post-2015. Gruppen repræsenterer mere end 60 FN-organisationer og er ledet af FN's afdeling for økonomiske og sociale anliggender (UNDESA) og UNDP. Gruppen leverede deres rapport til FN’s generalsekretær i juni 2012 med titlen Realizing the Future We Want for All. Rapporten indeholder et sæt anbefalinger fra FN systemet, som Højniveau Panelet efterfølgende kunne arbejde ud fra. Se anbefalingerne i rapporten under 'Hvordan vil den nye dagsorden se ud?' i menuen til venstre.

2)      Post-2015 Højniveau Panel: FN’s generalsekretær udpegede panelet i juli 2012, og det bestod af 27 højtstående repræsentanter fra regeringer, civilsamfund og erhvervslivet. Formandskabet for panelet var delt mellem Ellen Johnson Sirleaf, præsident i Liberia, Susilo Banbang Yudhoyono, præsident i Indonesien, samt David Cameron, premierminister i England. Den svenske udviklingsminister, Gunilla Carlsson var den eneste nordiske repræsentant i panelet.

Amina J. Mohammed (Nigeria) blev udpeget som FN Generalsekretærens særlige rådgiver. Hun har bl.a. stået for formidlingen af kontakten til FN-systemet. UNDP i New York har været vært for det sekretariat, der understøttede panelets arbejde.

Panelets arbejde baserede sig delvist på FN-systemets rapport Realizing the Future We Want for All’, Millennium Deklarationen, anbefalingerne i Rio+20 slutdokumentet og den globale konsultationsproces. Panelet aflagde deres rapport 'A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development' til FN’s generalsekretær i maj 2013.

Panelet har afholdt følgende 4 møder:

1. New York, USA, 25/9-26/9-2012 (communiqué)
2. London, England, 31/10-2/11-2012 (communiqué)
3. Monrovia, Liberia, 30/1-1/2-2013 (communiqué)
3. Bali, Indonesien, 25/3-27/3-2013 (communiqué)

3)      Den Åbne Arbejdsgruppe for Bæredygtige Udviklingsmål: På Rio+20 konferencen i juni 2012 blev det besluttet at nedsætte en åben arbejdsgruppe for bæredygtige udviklingsmål. Gruppen blev etableret i januar 2013 og består af 30 medlemslande, heriblandt Danmark. UNDP i New York er sekretariat for gruppens arbejde.

Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde konkrete forslag til bæredygtige udviklingsmål. Det forventes, at gruppen vil aflevere deres rapport til FN’s Generalforsamling inden september 2014.

4)      Globale konsultationer: FN-systemet har igangsat en omfattende national og tematisk konsultationsproces. Den indebærer op til 100 nationale konsultationer, 11 tematiske konsultationer og en åben interaktiv dialog online. Input og anbefalinger fra de forskellige konsultationer vil danne basis for en fælles og bredt funderet global vision for den nye udviklingsdagsorden. Konsultationerne vil være med til at sikre, at et bredt udsnit af verdens befolkning kommer til orde og bliver hørt, herunder særligt civilsamfundsaktører og fattige og marginaliserede grupper.

De globale konsultationer har ført til to rapporter. 'The Global Conversation Begins', udkom i marts 2013 og samlede de foreløbige resultater fra de tematiske og nationale konsultationer. I september 2013 præsenterede FN's Generalsekretær og UNDP's Administrator Helen Clark rapporten 'A Million Voices: The World We Want' , som opsummerer resultaterne fra de tematiske og nationale konsultationer og den globale undersøgelse My World 2015.

Se mere om konsultationerne på den officielle FN-side The World We Want 2015.