Global Compact

Den private sektor er også engageret i konsultationsprocessen. Global Compact har givet input til post-2015 processen baseret på anbefalingerne fra lokale Global Compact netværk’s høringer i 100 lande. Konsultationerne og høringerne har udmøntet sig i rapporten'Corporate Sustainability and the United Nations Post-2015 Development Agenda', som blev præsenteret for FN's Generalsekretær i juni 2013.

Global Compact’s LEAD initiativ, som er et konsortium af store globale virksomheder med avancerede bæredygtighedspraksisser, foretager desuden en analyse af post-2015 dagsordenen med henblik på at give anbefalinger til, hvordan man kan involvere virksomheder bedre i bæredygtig udvikling.