Hvad er post-2015?


Post-2015 er betegnelsen for arbejdet med at formulere en ny global udviklingsdagsorden, der kan afløse 2015 Målene efter deres udløbsdato i december 2015 og danne grundlag for den verden, vi ønsker os i fremtiden.  

Hvad er status lige nu?
FN's medlemslande er allerede i gang med forhandlingerne om de næste udviklingsmål. Indtil videre går bruttolisten til de nye udviklingsmål under navnet Bæredygtige Udviklingsmål (Sustainable Development Goals), og listen ser ud som følger: 

 1. Udrydde fattigdom overalt
 2. Udrydde sult, forbedre adgang til næringsrig mad og fremme bæredygtigt landbrug
 3. Muliggøre et sundt liv for alle
 4. Tilbyde undervisning af høj kvalitet og livslange læringsmuligheder for alle
 5. Opnå ligestilling mellem mænd og kvinder, styrke kvinder og piger overalt
 6. Sikre tilgængelighed til og bæredygtig udnyttelse af vand og sanitet for alle
 7. Sikre bæredygtig energi for alle
 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige arbejdsforhold for alle
 9. Fremme bæredygtig infrastruktur og industrialisering og fremme innovation
 10. Reducere ulighed i og mellem lande
 11. Gøre byer og bebyggelser inkluderende, sikre og bæredygtige
 12. Fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre
 13. Tackle klimaforandringer og deres konsekvenser
 14. Bevare og fremme bæredygtig udnyttelse af oceaner, have og havressourcer 
 15. Beskytte og fremme bæredygtig udnyttelse af landbaserede økosystemer samt standse ørkendannelse, jordforringelse og tab af biodiversitet
 16. Opbygge fredelige og rummelige samfund, retssikkerhed for alle samt effektive og kompetente institutioner
 17. Styrke midlerne til gennemførelse af og det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

Der er stor enighed om, at målene skal omfatte målsætninger inden for fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, sundhed samt adgang til vand, mad og energi, og om at den nye dagsorden skal have endnu mere fokus på bæredygtighed, stigende ulighed og ansvarlig forvaltning af verdens naturressourcer.

Der er imidlertid stadig uenigheder om emner såsom god regeringsførelse, klima samt fred og sikkerhed, så på disse områder er der stadig meget arbejde forude.

Endelig forestår der et arbejde med at skære antallet af Bæredygtige Udviklingsmål ned til et antal, der er til at håndtere.

Baggrunden for post-2015: FN-topmødet i 2010

FN-topmødet i 2010 anerkendte FN’s medlemslande, at 2015 Målene har bidraget til væsentlige udviklingsresultater og på effektiv vis dannet ramme om en fælles global udviklingsdagsorden, der har menneskelig udvikling i fokus. Slutdokumentet fra topmødet i 2010 gav samtidig grønt lys til, at der skulle arbejdes på en afløser til 2015 Målene efter 2015.  

Du kan læse meget mere om Post-2015 ved at klikke dig rundt i menuen til venstre.

Læs UNDP’s nordiske nyhedsbrev
UNDP's nordiske kontors Post-2015 seminarserie


12. maj 2015: Eva Jespersen, vicedirektør for UNDP’s Human Development Report Office og medlem af den uafhængige ekspertgruppe på data revolutionen (IEAG).
Hent præsentationen her

26. februar 2015: Magdy Martínez-Solimán,
Assisterende FN Generalsekretær og UNDP Direktør for Policy og Programstøtte.
Læs talen her

24. februar 2015: Mitchell Toomey, Director, UN Millennium Campaign
Se foredraget her (link til Youtube.com)

14. november 2014: Paul Ladd, Senior Policy Adviser and Lead Author for the Post-2015 and SDGs group.

28. februar 2014: Yannick Glemarec, Head of UN Multi-Partner Trust Fund Office and former Executive Coordinator of the UN Global Environment Facility (GEF).
Hent præsentationen her


11. september 2013: Jose Dallo, Policy Adviser, Post-2015 Team, Bureau for Development Policy, UNDP.
Hent præsentationen her

11. april 2013: Jan Vandemoortele, forsker, medforfatter til 2015 Målene og tidligere direktør for UNDPs Fattigdomsgruppe
Hent præsentationen her

11. marts 2013: Dr. Veerle Vandeweerd, direktør for Miljø og Energigruppen i UNDP’s Kontor for Udviklingspolitik
Læs sammendrag her

6. februar 2013: Charles Abugre, chef for 2015 Mål-kampagnen i Afrika
Læs sammendrag her

Rapporter om post-2015
thumbnail
The road to dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet
Delivering the Post-2015 Development Agenda
A Million Voices: The World We Want - A sustainable future with dignity for all
Se flere rapporter (på engelsk)