Haiti: Fra genopbygning til bæredygtig udvikling

Haiti

Den 12. januar 2010 ramte et ødelæggende jordskælv Haiti. Mere end 200.000 mennesker blev dræbt, 1,5 millioner blev fordrevet og over 300.000 bygninger blev ødelagt af jordskælvet, som målte 7.0 på richerskalaen.

Fakta

  • Næsten 100 % af 10 millioner kubikmeter af vragrester og murbrokker fra jordskælvet er blevet fjernet. 20 % af murbrokkerne er blevet genbrugt.
  • Over 96 % af internt fordrevne mennesker er vendt tilbage til deres hjem
  • I 2015 blev den første metodeguide til katastrofeforebyggelse i byer lanceret med støtte fra EU.

Siden da har Haiti løftet sig ud af den humanitære genopbygningsfase og set betydelige samfundsøkonomiske gevinster.

Landet har blandt andet sat skub i indskrivningen af børn i grundskolen. og i dag går lige mange drenge og piger i skole. Udbredelsen af ​​HIV/aids er blevet stabiliseret, og næsten 70 procent af husstandene har nu adgang til forbedret vand. Disse resultater syntes umulige i begyndelsen af ​​2010.

Men selvom Haiti bevæger sig mod en langsigtet og bæredygtig udvikling, står landet stadigt over for betydelige udfordringer. Det politiske system er fortsat skrøbeligt, der er få bæredygtige arbejdspladser og miljøet er stadigt lige så sårbart, som det var før jordskælvet.

UNDP-støtte

UNDP fokuserer på langsigtet støtte i opbygningen af et strukturelt stærkt, robust og bæredygtigt Haiti. Regeringsførelse, katastrofeforebyggelse og miljøbeskyttelse er i centrum for vores arbejde i samarbejde med det haitianske folk, folkevalgte, den private sektor og det internationale samfund.

Regeringsførelse og retssikkerhed

30 procent af alle embedsmænd i Haiti omkom i jordskælvet. Derfor er øget kapacitet og ressourcer i den offentlige forvaltning en prioritet. UNDP’s mål er at øge effektiviteten med særligt fokus på retfærdighed, demokratiske valg samt regional og byplanlægning.

I 2015 hjalp UNDP med at opdatere de interne regler i retsvæsenetsorganer (5 appeldomstole, 18 i første instans domstole og 179 fredsdomstole).

Siden 9. august sidste år har en kritisk valgproces været i gang, og det kulminerer i fornyelsen af ​​alle landets demokratisk valgte institutioner - herunder alle lokale regeringsrepræsentanter, de to kamre i parlamentet og formandskabet.

I tæt samarbejde med internationale partnere og med MINUSTAH (link) styrer UNDP valgmidlerne; støtter deltagelse i valgprocessen og folkeoplysning med særlig fokus på kvinder og unge; styrkelse af kapaciteten hos det nationale valgråd og det nationale identifikationskontor.

Genopbygning og fattigdomsbekæmpelse

I UNDP’s genopbygning er det vigtigt at opfordre jordskælvsramte haitianere til at vende sikkert tilbage til deres hjem og genoptage hverdagen. Næsten 100 procent af de 10 millioner kubikmeter murbrokker fra jordskælvet blev fjernet fra gaderne og mere end 20 procent blev genanvendt.

Over 96 procent af de fordrevne er vendt hjem (60.801 er stadigt placeret i 45 lejre). I 2015 færddiggjorde UNDP opførelsen af ​​seks skoler med plads til 1040 børn. UNDP støttede også erhvervsuddannelser inden for håndteringen af vragrester, genbrug, jordskælvsmodstandsdygtige konstruktioner og beskyttelse af flodbredder.

I samarbejde med Ministeriet for Handel og Industri, lancerede UNDP projektet ”Laboratory for Innovation and Economic Development (IDE) Project” i slutningen af 2014, som skal uddanne unge iværksættere.

Unge mennesker, hvis projekter er udvalgt, modtager faglig uddannelse inden for virksomhedsledelse og overvåges af en mikrofinansieringsinstitution i opsætning af deres virksomheder.

Katastrofeforebyggelse

Haiti er fortsat meget sårbar over for katastrofer. Øget modstandsdygtighed er en prioritet, og UNDP støtter landets styrelse for civilbeskyttelse, så de bedre kan forberede sig på nødsituationer, gennemføre et national katastrofestyringssystem, forbedre risikostyringen og udvikle langsigtede projekter, der støtter genopbygning og bæredygtig udvikling.

I 2015 blev der 63 operatører og teknikere fra det nationale center for udstyr uddannet og den første metodologiske vejledning om risikostyring i byer (link, på fransk) blev lanceret med finansiering fra EU.

Miljø

Manglen på skove og nedbrydningen af økosystemer øger Haitis sårbarhed over for naturkatastrofer. På grund af de betydelige regionale miljømæssige forskelle i landet støtter UNDP Haiti i forvaltningen af økosystemer med fokus på afvandingsområder, tilpasning til klimaforandringer samt adopteringen af alternative energikilder.

I 2015 fremlagde Haiti sin nationale plan med målet om at reducere CO2-udledningen fra 5% til 31% i  i 2030.

Bekæmpelse af aids og tuberkulose

I 2015 fik 93% af tuberkulose og HIV-positive patienter behandling for co-infektioner og 2,461 HIV-positive gravide kvinder blev placeret på antiretroviral behandling for at forhindre smitte fra mor til barn.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt