Ligestilling

Fremmelsen af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder er et centralt element for UNDP og essentielt for vores tilgang til udvikling. UNDP arbejder for lige rettigheder for kvinder og piger, bekæmpelse af diskriminerende praksis og udfordringen af roller og stereotyper, der påvirker uligheder og eksklusion.

Ligestilling er forankret i menneskerettigheder, og er anerkendt både som et væsentligt udviklingsmål i sig selv og som afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Når uligheder adresseres og politik omformes kan kvinder og piger bliver katalysatorer for forandring og lige partnere med mænd i bestræbelserne på at fremme vækst, der er inkluderende, retfærdig og bæredygtig. Med kvinders engagement kan vi udrydde fattigdom, fremme bæredygtigt forbrug samt bæredygtig forvaltning af økosystemer og naturressourcer. UNDP arbejder med nationale partnere for at støtte tiltag, som reducerer eller fjerner de ofte usynlige barrierer, der forhindrer kvinders økonomiske selvstændiggørelse. Læs mere her

Ligestilling

Medmindre kvinder og piger er i stand til at realisere deres rettigheder i alle områder af livet, vil der ikke ske fremskridt inden for menneskelige udvikling. UNDP arbejder med partnere i hele FN-systemet og i hele verden for at fremme ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder med særligt fokus på kvinder og piger, som står over for flere former for forskelsbehandling såsom etnisk oprindelse, handicap, vandrende eller indfødt status. Læs mere

Vores historier

Afghanistan’s næste generation af iværksættere er kvinder
En kvindelig iværksætter fra Herat fremviser sine madprodukter til ”Rural Women Exhibition” i Bagh-e-Babur, Kabul. Foto: UNDP Afghanistan.
Afghanistan’s næste generation af iværksættere er kvinder

Habiba Karimi er smykkeproducent i den vestlige provins Herat i Afghanistan. Hun begyndte at lave smykker for 10 år siden i håb om at forbedre sin økonomiske situation og investere i familiens fremtid. Men forretningen havde en langsomt start på grund af manglende interesse. Mere 

Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand
Medlemmer af lokalsamfundet arbejder sammen for at bygge en sanddæmning over Lugulo floden i Swaziland. Foto: UNDP Swaziland
Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand

I mange år har Lugulo floden støttet familier i det afrikanske land, Swaziland. Men på grund af klimaforandringer forsvinder floderne. Men nu bruger lokalsamfundet sanddæmninger til at samle vand.Mere 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt