Mere om fattigdomsbekæmpelse

Alt text for image
Umaru Kargbo tjener nu penge til sin familie som skomager (foto: UNDP Sierra Leone)

Fattigdom handler ikke bare om manglende indtægter, men også om analfabetisme, manglende sikkerhed, dårligt helbred og ringe adgang til sociale ydelser. Fattige er frarøvet muligheden for at vælge - herunder chancen for at træffe valg, som kan forbedre deres eget liv. Det giver en følelse af magtesløshed ikke at kunne bryde ud af fattigdommen.

Med 2015 Målene rettede verden søgelyset mod mange aspekter af menneskelig udvikling – ikke mindst ekstrem fattigdom. Flere end 1 milliard mennesker lever for mindre end en dollar om dagen, og hvert syvende menneske går sulten i seng hver aften.


Hvad gør UNDP?

UNDP bistår udviklingslande med at finde vej ud af fattigdom – baseret på lokal viden og behov.

UNDP støtter nationale fattigdomsstrategier og bidrager til at gøre dem mere effektive ved at inddrage de fattigste i processen. UNDP vægter også højt, at der er en sammenhæng mellem nationale fattigdomsstrategier og den økonomiske politik.

Samtidig bidrager UNDP til at reformere handelspolitikken, lette de fattige landes gæld og til at forbedre forholdene for investeringer. Det gør UNDP for, at globaliseringen også kan komme verdens fattigste til gavn.   

UNDP støtter den nationale kamp mod fattigdom og ulighed. Det gør vi ved:

  • Politisk rådgivning og teknisk bistand
  • Styrkelse af de demokratiske institutioner
  • Forbedre information mellem myndigheder og befolkning
  • Fremme dialog og mægle i konflikter
  • Opbygge internationale netværk


UNDP’s arbejde med at bekæmpe fattigdom er baseret på helhedsløsninger, som dækker alle dimensioner af problematikken. Økonomisk vækst er nødvendig for bæredygtig reduktion af fattigdom, men vækst er ikke nok. Kvaliteten af den økonomiske vækst er lige så vigtig som vækstraten i sig selv. Fattige mennesker skal ikke kun have udbytte af den økonomiske vækst, de skal også have mulighed for aktivt at være med til at udforme den.

HIV/AIDS - en trussel mod udvikling

I UNDP's arbejde for at løfte mennesker ud af fattigdom og nå 2015 Målene indgår samarbejdet med udviklingslande for at hindre en spredning af HIV/AIDS og reducere konsekvenserne af sygdommen.HIV/AIDS ændrer folks liv radikalt. Sygdommen kan ødelægge de mest produktive år i et menneskes liv, forstærke fattigdomsproblemerne og drive et helt lands udvikling tilbage.

UNDP er én af organisationerne bag UNAIDS, FN’s aidsprogram, som bistår udviklingslande i at integrere HIV/AIDS i nationale strategier for udvikling, øge viden om HIV/AIDS samt mobilisere myndigheder og civilsamfund i arbejdet med at bekæmpe epidemien.
 
HIV/AIDS er et globalt problem og UNDP bidrager med erfaringer, viden og teknisk assistance fra andre lande. UNDP arbejder for at sikre rettigheder for den del af befolkningen, som lever med hiv og aids ved at støtte lande i at styrke lovgivningen om menneskers ret til antiretroviral medicin til en overkommelig pris.

Der er kommet yderligere fokus på arbejdet med at hindre en spredning af sygdommen, da FNs sjette 2015 Mål handler om at bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme, og UNDP anerkender, at det er nødvendigt at bekæmpe HIV for at nå 2015 Målene. UNDP har fomuleret en strategi og en handlingsplan for at tackle HIV/AIDS pandemien.