Vores arbejde

Det gør vi

UNDP arbejder i mere end 170 lande og områder, hvor vi bidrager til at udrydde fattigdom, reducere uligheder og marginalisering. Vi hjælper lande med at udvikle politikker, opbygge lederskabskompentencer, indgå partnerskaber, og styrke institutionel kapacitet og modstandskraft for derigennem at fastholde opnåede udviklingsresultater. Inkluderende vækst, bedre offentlige ydelser, miljømæssig bæredygtighed, god regeringsførelse og sikkerhed er grundlæggende for udvikling og fremskridt. Vi tilbyder vores ekspertise i udviklingspolitik og praksis, samt vores mange års erfaring i at støtte udviklingslandene i at nå deres udviklingsmål, og i at sikre borgerinddragelse i processen.

Det vil vi

Vi fortsætter vores indsats for at opfylde 2015-målene (på engelsk: Millennium Development Goals (MDGs) og med at styrke post-2015 rammerne for udvikling, katastrofeforebyggelse og klimaforandringer. FN’s medlemslande har nu defineret og vedtaget verdensmålene for bæredygtige udviklingsmål (på engelsk: Sustainable Development Goals (SDGs), der skal afslutte 2015-målene, og samtidig sikre at ingen lades i stikken. Den nye dagsorden blev vedtaget af FN’s medlemsstater på topmødet for bæredygtig udvikling den 25. september 2015. Læs mere om de nye verdensmål

UNDP koordinerer FN's udviklingssamarbejde

For at sikre en så effektiv og sammenhængende FN indsats som mulig har UNDP ansvaret for at FN's udviklingsorganisationer arbejder sammen i de lande, vi er til stede. På globalt plan er UNDP formand for FN's Udviklingsgruppe, der udstikker de fælles strategiske linjer. more

Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand
Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand
Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand

I mange år har Lugulo floden støttet familier i det afrikanske land, Swaziland. Men på grund af klimaforandringer forsvinder floderne. Nu har lokalsamfundet fundet en ny måde at finde vand.Læs mere 

Haiti: Fra genopbygning til bæredygtig udvikling
Haiti: Fra genopbygning til bæredygtig udvikling

Den 12. januar 2010 ramte et ødelæggende jordskælv Haiti. UNDP har hjulpet med genopbygningen af landet og styrket katastrofeforebyggelsen.Læs mere 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt