Vores arbejde

Det gør vi

UNDP arbejder i mere end 170 lande og områder, hvor vi bidrager til at udrydde fattigdom, reducere uligheder og marginalisering. Vi hjælper lande med at udvikle politikker, opbygge lederskabskompentencer, indgå partnerskaber, og styrke institutionel kapacitet og modstandskraft for derigennem at fastholde opnåede udviklingsresultater. Inkluderende vækst, bedre offentlige ydelser, miljømæssig bæredygtighed, god regeringsførelse og sikkerhed er grundlæggende for udvikling og fremskridt. Vi tilbyder vores ekspertise i udviklingspolitik og praksis, samt vores mange års erfaring i at støtte udviklingslandene i at nå deres udviklingsmål, og i at sikre borgerinddragelse i processen.

Det vil vi

Vi fortsætter vores indsats for at opfylde 2015-målene (på engelsk: Millennium Development Goals (MDGs) og med at styrke post-2015 rammerne for udvikling, katastrofeforebyggelse og klimaforandringer. FN’s medlemslande har nu defineret og vedtaget verdensmålene for bæredygtige udviklingsmål (på engelsk: Sustainable Development Goals (SDGs), der skal afslutte 2015-målene, og samtidig sikre at ingen lades i stikken. Den nye dagsorden blev vedtaget af FN’s medlemsstater på topmødet for bæredygtig udvikling den 25. september 2015. Læs mere om de nye verdensmål

image
FN's største udviklingsorganisation

I de fleste lande er det UNDP, som koordinerer FN-organisationernes samlede arbejde, og på globalt plan leder UNDP United Nations Development Group (UNDG). Igennem god koordinering arbejder UNDP for at sikre et yderst effektivt FN og fornuftig brug og distribuering af bistandspenge.