Hvordan arbejder vi?

UNDP har fire fokusområder i vores arbejde: fattigdomsbekæmpelse, demokratisk regeringsførelse, konfliktforebyggelse og genopbygning samt energi og miljø. Men derudover har vi også tre tværgående temaer, som gennemsyrer alt vores arbejde: udvikling af national kapacitet, menneskerettigheder samt ligestilling og kvinders rettigheder.

Hvorfor har UNDP de tværgående temaer?

UNDP arbejder for bæredygtig menneskelig udvikling ud fra en rettighedsbaseret tilgang. Derfor er menneskerettigheder kernen i alt vores arbejde. Det samme gælder dermed ligestilling og styrkelse af kvinders rettigheder. Ligestilling er et mål i sig selv, men samtidigt en forudsætning for udvikling. Udvikling kan ikke tage ordentligt fat i et land, hvis halvdelen af befolkningen ikke får lov at deltage i den. Netop det at befolkningen i et udviklingsland får mulighed for at deltage er afgørende for, at udviklingen bliver bæredygtig. Derfor er det et grundlæggende princip for UNDP at udvikle national kapacitet, så befolkningen i det enkelte udviklingsland selv bliver i stand til at drive udviklingen.

image
Women's Economic Conference, Baghdad

Med temaet "Ligestilling er en god forretning" løb en konference af stablen i Baghdad i oktober 2012, med det formål at støtte kvinders økonomiske position. UNDP arrangerede konferencen i samarbejde med UN Women, ILO og IOM.Læs mere (på engelsk)