Ligestilling og kvinders rettigheder

Diskriminering af kvinder fører til øget fattigdom, større ulighed, lavere økonomisk vækst, flere tilfælde af HIV/AIDS og dårligere politisk styring.

Ligestilling og styrkelse af kvinders rettigheder er indtænkt i alle UNDPs fire fokusområder:

  • Fattigdomsbekæmpelse
  • Demokratisk regeringsførelse
  • Konfliktforebyggelse og genopbygning
  • Energi og miljø

Vi støtter vores nationale partnere i at inkorporere ligestilling i landenes udviklingsstrategier og politik.
 
UNDP arbejder for ligestilling på et strukturelt plan, for at øge kvinders påvirkning af og deltagelse i det politiske liv.

Det tredje 2015 Mål handler netop om at fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder.

Ligestilling - en forudsætning for udvikling

Af de 1,4 milliarder mennesker der forsøger at overleve for lidt over en dollar om dagen, er tre femtedele piger og kvinder. Blandt de 960 millioner voksne der ikke kan læse og skrive, er to tredjedele kvinder. 70 procent af børn, der ikke går i skole, er piger.

Kvinder over hele verden får lavere løn end mænd, samtidig med, at de gennemsnitligt udfører 70 procent af alt arbejde i hjemmet. Næsten halvdelen af alle voksne kvinder har været udsat for vold fra deres partnere og i de fleste væbnede konflikter opstår systematisk voldtægt mod kvinder.

At mænd og kvinder skal have de samme muligheder i livet er et mål i sig selv - det er en menneskeret ikke at blive behandlet anderledes på grund af sit køn.

Ligestilling er også af afgørende betydning for menneskets udvikling. Hvis kvinderne ikke får mulighed for at tage en uddannelse eller et job med en fornuftig løn, vil det påvirke hele samfundet på lang sigt. Diskriminering af kvinder fører til øget fattigdom, større ulighed, lavere økonomisk vækst, øget spredning af HIV/AIDS og en udemokratisk regeringsførelse.

"Det er umuligt at nå vores mål for udvikling, når halvdelen af den menneskelige race er udsat for diskriminering," udtalte FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan.

Et kønsperspektiv bør præge alt UNDP-arbejde

At arbejde hen imod et ligestillet samfund kræver at man er opmærksom på de uligheder, der findes mellem mænd og kvinder. Kvinder - og mænds - behov og erfaringer skal integreres i alle politiske beslutninger og økonomiske og sociale reformer. Kvinder skal indgå i parlamenter og regeringer, skoler skal tilpasses til både piger og drenge og lønninger skal være fair.

UNDP har derfor besluttet, at kønsaspektet bør præge alt vores arbejde på de fire centrale områder; demokrati, fattigdomsbekæmpelse, forebyggelse og genopbygning under konflikter og kriser, og inden for energi og miljø. Det betyder, at ligestilling er alles job - ikke en opgave for et par specialister.

Med "køn" henvises der til de socialt skabte roller, som mænd og kvinder optager i forskellige samfund. Rollerne er ikke fastlagt på forhånd, og er heldigvis ved at ændre sig inden for forskellige kulturer.

UN Women

FN's Udviklingsfond for Kvinder, UN Women, arbejder med specifikke programmer og projekter, der skal fremme ligestilling


Læs mere på UN Women's hjemmeside