Udvikling af national kapacitet

UNDP arbejder for bæredygtig menneskelig udvikling. En sådan udvikling opnår vi kun, hvis den tager udgangspunkt i befolkningen i det enkelte udviklingsland. Derfor er et grundlæggende princip i alt UNDP’s arbejde national kapacitetsudvikling.

Det handler om, at udvikling skal skabes indefra. UNDP arbejder for at hjælpe udviklingslande til at udvikle national kapacitet. Det gælder både kapacitet på nationalt og lokalt plan. Vi samarbejder med nationale regeringer for at gøre dem bedre i stand til at føre forandringer ud i livet og levere udviklingsresultater. Vi arbejder for at give befolkningen uddannelse og træning, så de kan få de kompetencer og den viden, der skal til for, at de selv kan drive udviklingen i deres land videre og skabe fremgang på vejen mod at opfylde 2015 Målene.

Det indebærer støtte til udviklingslande, så de kan håndtere og forvalte udviklingsbistand effektivt og ansvarligt og sikre, at pengene går til at bekæmpe fattigdom og til at nå 2015 Målene. 

Udvikling af national kapacitet skal også hjælpe udviklingslande til at opbygge og bruge strukturer og systemer i samfundet, som kan sikre, at tjenester og ydelser leveres til befolkningen. UNDP lancerede i samarbejde med DANIDA et FN-center for Udvikling af Leveringskapacitet (UN Procurement Capacity Development Centre) i januar 2008. Centeret har fokus på levering af varer og tjenester, men arbejder også med andre former for kapacitet i implementeringen af udviklingstiltag.
Læs mere på www.unpcdc.org.