Vores historier

image

Kenya forbereder kvinder på lederskab

Da Kenya forberedte sig til valget i marts 2013, udstyrede UNDP kvinder med værktøjerne til at stille op til politiske embeder. Kvinder er fortsat underrepræsenteret i politiske hverv i Kenya på trods af forfatningsmæssige kvoter, der skal sikre kvinders politiske deltagelse. I Kenya er kvinders nulæs mere

image

''Nu eksisterer jeg'': Identifikationskort uddeles i Burundi

I den vestlige verden er det næsten umuligt at forestille sig, hvordan det må være ikke at have et identifikationskort. Men i Burundi er det hverdag for mange. Man kan ikke stemme, man kan ikke få sin stemme hørt og man kan bestemt ikke stille op til valg. Men det stopper ikke der. Mayisha Sikitu blæs mere

image

Omfattende forbedringer banede vej for frie valg i Bangladesh

UNDP viste sig at være en central partner i de langvarige og komplekse forberedelser op til parlamentsvalget i Bangladesh i 2008 – det første i syv år. En stabil, troværdig regering er en vigtig komponent for at opnå 2015-Målene, og valget kom ikke en dag for sent. Bangladesh er blevet stærkt mlæs mere

image

Mobile retssale bringer retfærdighed til Pakistans udkantsområder

I en fjerntliggende landsby i udkanten af Peshawar, Pakistan, er en retssag i gang. Stenografen taster løs, dommeren lytter anspændt og køleranlægget arbejder på højtryk for at holde rummet køligt alt imens to husejere diskuterer om 6000$ USD. Men dette er ikke en ordinær retssal, det hele finder nelæs mere

image

UNDP og shipping-industrien bekæmper korruption i nigerianske havne

FN’s Udviklingsprogram UNDP støtter sammen med det maritime anti-korruptionsnetværk (MACN) et pilotprojekt i Nigeria, der har til formål at identificere og håndtere procedurer i havne, hvor der er stor risiko for korruption. Det maritime anti-korruptionsnetværk er et globalt netværk af maritime virklæs mere

  • previous
  • 1
  • next