Demokratisk regeringsførelse

Alt text for image
I Libyen blev borgere uddannet i at lave mediekampagner til valgkamp (foto UNDP).

Demokratisk regeringsførelse og velfungerende samfundsinstitutioner øger menneskers mulighed for at træffe valg, som kan forbedre deres tilværelse. Et stærkt civilsamfund, uafhængige domstole, frie og profesionelle medier og valgte nationalforsamlinger er forudsætninger for demokrati. UNDP ser demokratisk styreform som et mål i sig selv, men også som det vigtigste middel til at bekæmpe fattigdom og skabe udvikling for mennesker.

Hvad gør UNDP?
UNDP arbejder for, at også de fattigste skal få gavn af demokratiet og bruger næsten halvdelen af organisationens ressourcer på at:

 • bistå lande i overgangen til demokrati
 • give befolkningerne en stemme i beslutningsprocesser, som påvirker deres liv
 • styrke de demokratisk valgte myndigheders kapacitet.

Med aktiviteter i over 130 lande samt regionale og globale programmer er UNDP den største organisation i verden, der arbejder med at udbrede en demokratisk styreform.

UNDP samarbejder med hver tredje nationalforsamling i udviklingslandene og hjælper med organisering af valg verden over – i gennemsnit et valg hver anden uge.

UNDPs støtte til nye demokratier fokuserer på:

 • At styrke nationalforsamlinger
 • Valgstøtte
 • Retssikkerhed og menneskerettigheder
 • Befolkningens adgang til information
 • Decentralisering
 • Offentlig administration og antikorruption
 • Inddragelse af borgerne
 • Menneskerettigheder
 • Ligestilling