Kenya forbereder kvinder på lederskab

Kvinder deltager i et uddannelsesforum i Kwale, en provins i Kenya. Foto: UNDP.

Da Kenya forberedte sig til valget i marts 2013, udstyrede UNDP kvinder med værktøjerne til at stille op til politiske embeder.

Kvinder er fortsat underrepræsenteret i politiske hverv i Kenya på trods af forfatningsmæssige kvoter, der skal sikre kvinders politiske deltagelse. I Kenya er kvinders nuværende politiske repræsentation stadig blot 19% - langt under for eksempel Rwandas 63%, Sydafrikas 44%, Senegals 43% og Ugandas 35%.

Højdepunkter

  • Kvinders politiske repræsentation er kun 19% i modsætning til Rwandas 63%, Sydafrikas 44%, Senegals 43% og Ugandas 35%.
  • Det UNDP-støttede Women’s Leadership Academy forsøger at øge kvinders politiske deltagelse.
  • Af de 350 deltagende kvinder gik 70 direkte i gang med deres kampagner til det efterfølgende valg.


Den UNDP-støttede lokale organisation Amkeni Wekenya har i samarbejde med en gruppe ved navn Women’s Empowerment Link etableret Women’s Leadership Academy, der arbejder for at øge kvinders repræsentation i Kenyas parlament og regering. Dette søges opnået ved at arbejde for kvindevenlige politiske tiltag og ved at træne kvinder til bedre at kunne deltage i landets regeringsførelse.

Indtil videre er over 350 kvinder fra flere forskellige landområder i Kenya blevet lederuddannet under initiativet. Denne træning forbereder dem til at kunne udfylde politiske hverv på både nationalt og lokalt niveau. Kvinderne får information om deres rettigheder under den nye forfatning og modtager undervisning i ledelseskompetencer, politisk kampagneføring, fundraising og kommunikation. De lærer også om Kenyas nye regeringsstruktur, valgregler og om hvordan man engagerer sig i politiske partier.

”Undervisningen åbnede mine øjne for de forskellige regler vedrørende politiske valg i Kenya, som jeg ikke kendte til,” fortæller Eunice, der deltog i undervisningen. ”Nu er jeg mere velinformeret, så jeg ikke begår fejl, der kan ødelægge mine opstillingschancer.” Af de 350 kvinder, der deltog, gik 70 direkte i gang med deres kampagner til embeder, der var på valg i det efterfølgende valg.

Projektet arbejder også med organisationen Women’s Think Tank, der analyserer lovforslag. Women’s Leadership Academy og Women’s Think Tank har analyseret adskillige lovforslag og sikret, at feedback fra kvindelige vælgere er blevet inkorporeret i de endelige forslag.

”Kenya er midt i en omskiftelig politisk proces, hvor partierne er i gang med at skabe alliancer for at kunne konkurrere ved politiske valg,” sagde Professor Maria Nzomo fra Institut for diplomatiske og internationale studier ved Nairobis Universitet. Som resultat har kvinder nu muligheden for at placere sig strategisk i alliancerne og få indflydelse på partiernes beslutninger. Det har medvirket til, at kvinders politiske repræsentation i Kenyas parlament er fordoblet på meget kort tid fra under 10% for blot et par år siden til 19% i dag.     

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt