Den Demokratiske Republik Congo: Ingen er hævet over loven, heller ikke militæret

I Den Demokratiske Republik Congo hjælper UNDP de væbnede styrker med at udvikle et system af militær retfærdighed, der er afbalanceret og vigtigst af alt, hjælper voldsofre med at se retfærdighed ske fyldest. (Foto: Benoit Almeras / UNDP DRC)

Atmosfæren er anspændt i Bweremana, Goma, i det krigshærgede nordlige Kivu. En stor menneskemængde har samlet sig udenfor et telt, der fungerer som en improviseret militærdomstol. De venter utålmodigt på, at dommen bliver afsagt.

Da annonceringen endelig kommer, opstår der chokerede og lettede gisp fra mængden. Otte ud af de ti soldater, som er anklaget for at have voldtaget og myrdet lokale landsbybeboere, er fundet skyldige.

Højdepunkter

  • 1 million US dollar er brugt til at styrke militær retfærdighed og militær disciplin i landet
  • Indtil videre har UNDP’s støtte til det militære retssystem resulteret i 31 domme
  • 9 efterforskningsmissioner i relation til alvorlige forbrydelser (krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden), som hører under Den Internationale Straffedomstol
  • 2.432 soldater og officerer er blevet uddannet i menneskerettigheder og loven

 

"Resultatet af denne sag viser os, at ingen er hævet over loven, heller ikke militæret", siger løjtnant Dale Yanzenge, en af de officerer, der var retsforfølger i sagen. "Militær retfærdighed eksisterer for at minde soldater om, at vi skal respektere loven og beskytte civile."

Retssagen er blot en af mange, der finder sted på tværs af den Demokratiske Republik Congo. Flere års konflikt har medført en lang række voldsforbrydelser såsom seksuel vold mod civile. Mens de civile domstole kæmper for at tackle dette efterslæb af sager, har mange soldater, der er omfattet af et særskilt militært retssystem, nydt godt af straffrihed. UNDP arbejder på at ændre denne situation ved at hjælpe de væbnede styrker med at forbedre deres retssystem.

Og denne mobile domstol giver borgerne i Bweremana mulighed for at se retfærdigheden ske fyldest.

"Det var vigtigt, at retsagen foregik her, fordi det er det nøjagtige sted, hvor hændelserne [voldtægt og mord] fandt sted", siger kaptajn Magistrates Bienvenu Muanansele fra "Tribunal Militaire de Garnison de Goma", som ledte disse sager. "Retsagerne, der er afholdt foran folket i Bweremana, viser dem, hvordan retfærdighed sker fyldest. Loven hersker, selv for militæret."

Ud over at give støtte til anklagere i samarbejde med partnere som ’Den Amerikanske Advokatsammenslutning’ og ’Advokater uden Grænser’, hjælper UNDP DRC’s Advokatsammenslutning og de militære domstole med at rekruttere og uddanne juridiske forsvarere for de anklagede, samt yde juridisk støtte til soldater anklaget for forbrydelser. Dette hjælper med at sikre, at retssystemet overholder internationale standarder for retfærdighed.
"De tiltalte har også rettigheder. Det faktum, at der var to frifindelser i denne sag viser, at tiltalte ikke nødvendigvis er skyldige - og skal behandles retfærdigt," siger Mangobo Chrysostomos, en af de juridiske talsmænd i Bweremana.

"Den fortsatte støtte til UNDP i reformeringen af retsvæsenet betyder, at vi er i stand til at kæmpe mod straffrihed," siger Nick Hartmann, UNDP’s tidligere landechef i Den Demokratiske Republik Congo. "Dette er et vigtigt skridt i retning mod en genoprettelse af retsstatsprincippet og anerkendelse af ofrene. Gennem denne proces vil tillid blive genskabt gradvist, og befolkningen kan forenes med loven, uanset om det er den civile eller militære."

Men at retsforfølge forbrydere bør ikke være en erstatning for at hindre forbrydelserne i at ske i første omgang. UNDP hjælper også militæret med at undervise soldater i Den Demokratiske Republik Congo, så de forstår loven, menneskerettighederne og konsekvenserne af at skade civile.

På en sådan træningslejr råber oberst Muhima slogans ind i en megafon. Han er en af de facilitatorer, som er hyret gennem UNDP-ordningen for at uddanne tropperne og øge deres bevidsthed omkring menneskerettigheder.

"Militærets mission er at beskytte civile og deres ejendele! Der har tidligere været for mange overgreb mod civile. Afpresning og plyndring af civile er strengt forbudt. Civile er ikke fjender! Hvis du bryder loven, vil du blive retsforfulgt og straffet af det militære retssystem."

"Soldater må indse, at ingen er hævet over loven, heller ikke militæret," siger han senere, med en mere sagte stemme.

UNDP støtter det militære retssystem i Den Demokratiske Republik Congo gennem projekter finansieret af den amerikanske regering og EU, og gennemføres i fællesskab med FN’s mission i DR Congo.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt