UNDP og shipping-industrien bekæmper korruption i nigerianske havne

En nigeriansk havn. Foto: MACN/BSR.

FN’s Udviklingsprogram UNDP støtter sammen med det maritime anti-korruptionsnetværk (MACN) et pilotprojekt i Nigeria, der har til formål at identificere og håndtere procedurer i havne, hvor der er stor risiko for korruption. Det maritime anti-korruptionsnetværk er et globalt netværk af maritime virksomheder, der i fællesskab bekæmper korruption.   

Som en del af projektet er 70 evaluatorer fra både den offentlige sektor og NGO’er blevet trænet i korruptionsanalyse og –risikovurdering. Evaluatorerne har derefter interviewet embedsmænd fra de nigerianske havne for at få et komplet overblik over havnenes praksis og processer.

”Pilotprojektet har på systematisk vis diagnosticeret korruptionsrisici i havnesektoren, og projektets anbefalinger har været meget brugbare for de politiske beslutningstagere i deres arbejde med korruptionsbekæmpelse”, siger Anga Timilsina, chef for UNDP’s globale anti-korruptionsprogram.

I slutningen af 2013 blev en fremadrettet handlingsplan lanceret i Nigeria, som blandt andet indeholder integritetsundervisning, reduktion af manuelle processer og etablering af en formel klageordning i tilfælde af korruption.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt