UNDP redder ugandisk kaffeindustri fra effekterne af klimaforandringRobert Toskin og hans familie sorterer rå kaffebønner i landsbyen Kok, i Kapchorwa distriktet, Uganda. Foto: UNDP.

I landsbyen Kok, omkring 240 km fra Kampala, Uganda, fører Robert Toskin sin hånd igennem en sæk med rå kaffebønner.

”Kaffe er en vigtig salgsafgrøde i dette område”, siger landmanden. ”Folk dyrker deres egen mad, men pengene fra kaffen hjælper med at få tingene til at løbe rundt og til at betale eksempelvis uddannelse og sundhedspleje, hvilket gør kaffedyrkningen yderst vigtigt for den lokale økonomi.”

Højdepunkter

  • Uganda er den største kaffeproducent i Afrika, og mere end 2 millioner mennesker er enten ansat i eller på anden måde afhængig af kaffeindustrien.
  • Samtidig med at gennemsnitstemperaturen er steget i Uganda, er kaffeproduktionen og priserne mere end halveret siden 2011.
  • Et projekt, støttet af UNDP og den svenske regering, hjælper med at vurdere effekterne af ustabilt vejr på afgrøderne i Uganda og kommer med forslag til ugandiske landmænd om, hvad de kan gøre for bedre at forberede sig.
  • Forslagene, som UNDP giver landmændene og hjælper dem med, fokuserer bl.a. på at etablere lagerfaciliteter, udvikle vandingsmetoder og plante stressresistente afgrøder.

På de skovfyldte bjergsider af Mount Elgon i det østlige Uganda ligger Kok i et af de vigtigste kaffeproducerende områder. Klimaforandringer truer dog nu kaffeindustrien. Da Kapchorwa-kaffe er afhængig af den vitaminholdige jord og nogenlunde forudsigelige nedbør, er effekterne af klimaforandringerne begyndt at true kvantiteten og kvaliteten af kaffebønnerne, hvilket sænker priserne og reducerer indtægterne.

Selv små ændringer i planternes forudsætninger som for eksempel ændringer i temperatur og nedbør kan påvirke kaffebønnernes smag og dermed deres værdi. Gennemsnitstemperaturen i Uganda er steget med 1,8 grader over de sidste 40 år, og landmænd som Toskin beretter, hvordan det skader kvaliteten af bønnerne. Produktionen og prisen på kaffe er faldet støt de senere år. I 2010 kostede 1 kg kaffe ca. 21 kr., hvorimod det i 2013 var faldet til cirka 7 kr. per kg.

”Mennesker i områder som Kapchorwa og Rakai, hvor vi arbejder, påvirkes hårdt af klimavariationer og den effekt, det har på afgrøderne”, siger Martha Bbosa, UNDP’s klimarisikomedarbejder i Kampala. ”Selv små ændringer i klimaet kan producere bitre og dårligt smagende bønner.”

Et UNDP-støttet projekt har konkluderet, at klimaforandringerne allerede viser deres effekter i Uganda. Selvom der endnu ikke er blevet fastslået langvarige effekter, ved vi, at forekomsten af oversvømmelser, mudderskred og skybrud er steget. UNDP forudser, at antallet af ekstreme vejrforhold vil stige, både i frekvens og intensitet, hvilket vil påvirke mængden af nedbør og dermed arealet af anvendelig jord til kaffeproduktion.

Og dette skader ikke kun de lokale landmænd, men også Ugandas nationale økonomi. I Mbale-regionen lever 50.000 husstande af indkomst fra kaffeproduktion. På nationalt plan er næsten 2 millioner mennesker ansat eller på anden måde afhængig af kaffeindustrien, der i 2012 bidrog med næsten 2,2 milliarder kr. til den nationale økonomi.  

”Mange mennesker er ikke klar over det, men Uganda er Afrikas største kaffeproducent”, siger Mathias Nabutele, formand for Coffee A Cup, en organisation der arbejder med kaffeeksport og samarbejder med landmænd i hele Mbala-regionen.

Og selvom regeringen planlægger at øge produktionen som del af deres langsigtede plan for at bekæmpe fattigdom samt udvikle forarbejdning og distributionsdelen, kan klimaforandringerne meget vel underminere disse planer, konkluderer UNDP-projektet. Projektet, som er en del af et større tiltag fra UNDP for at vurdere effekterne af klimaforandringerne i 17 høj-risiko lande, viser at folk, der lever i udviklingslande allerede nu kommer til at skulle ændre deres adfærd for at kunne klare sig.

I Kapchorwa og Rakai distrikterne har UNDP vejledt myndighederne om, hvordan man bedre kan forberede indbyggerne ved at forbedre deres vandingssystemer, udvikle og plante stærkere stressresistente planter og forbedre frø- og fødevareopbevaring. Ved at tale med landmændene får projektet desuden lokal viden om, hvordan tidligere generationer har tilpasset sig i perioder med usikkerhed.

”Kaffeproduktion har været en del af Ugandas livsstil, og en masse viden er i hver husstand blevet givet videre fra generation til generation,” siger Bbosa. ”Denne lokale viden er blevet anvendt til at håndtere de varierende klimaforhold.”