Mere om konfliktforebyggelse og genopbygning

Alt text for image
Et projekt som får støtte fra UNDP planter bambus og andre træer for at beskytte landsbyer i Nepal mod oversvømmelse, jordskred og i nogle tilfælde vilde dyr.

Genopbygning er første skridt mod udvikling

Til trods for at der er færre voldelige konflikter i verden i dag end nogensinde tidligere i historien, er antallet af borgerkrige i lande i Afrika syd for Sahara steget. Konflikt og fattigdom hænger tæt sammen, og der er en klar tendens til, at jo mere ustabilt et land er, jo ringere står det til med den menneskelige udvikling.
 
22 af de 32 lande, som ligger i bunden af UNDP's statistik over menneskelig udvikling, har været hærget af krig en eller flere gange siden 1990, og de er kraftigt overrepræsenteret i den gruppe af lande, som næppe når at indfri 2015 Målene i tide. Mennesker i disse lande har kun få muligheder for at opfylde egne grundlæggende behov samt til at udvikle legitime politiske institutioner.
 
Halvdelen af nutidens borgerkrige er gamle konflikter, der er blusset op påny. Derfor er genopbygning og hurtig stabilisering efter en konflikt et af de vigtigste mål for at hindre nye udbrud af konflikter.

Hvad gør UNDP?

En stor del af UNDP's arbejde handler om at skabe fred gennem udvikling – og udvikling gennem fred. UNDP arbejder primært med dette gennem tidlig bistand til genopbygning for derved at sikre, at der er kontinuitet mellem den umiddelbare hjælp i en krisesituation og den langsigtede udvikling. Verden rammes også af flere naturkatastrofer, som fører mange menneskelige lidelser og store økonomiske tab med sig. I 2006 var der 426 katastrofer i 108 lande. 143 millioner mennesker blev ramt. Naturkatastrofer gør enorm skade – ikke bare på menneskeliv, men også på livsvilkår, hjem, grundlæggende sociale tjenester og samfundsstrukturer. Katastroferne rammer de fattigste og mest marginaliserede hårdest.

UNDP arbejder med konfliktforebyggelse og genopbygning ved:

  • Teknisk assistance
  • Kapacitetsopbygging og udvikling af forebyggelsesstrategier
  • Involvering af kvinder gennem UNDP's Eight Point Agenda
  • Partnerskaber
  • Politisk påvirkning