Opbevaring af regnvand forbedrer bøndernes liv i Tanzania

Rabiet er medlem af vedligeholdelsesteamet ved mikrodæmningen i Mwembe, Tanzania. Foto: UNDP.

I de seneste år er klimaforandringers indflydelse i Tanzanias Kilimanjaro-region begyndt at true indbyggerne på deres eksistensgrundlag.

Højdepunkter

  • I en af Tanzanias tørreste regioner arbejder en UNDP-støttet NGO for at bygge mikrodæmninger med beholdningskapacitet på op til 220.000 liter regnvand.
  • Forbedret vandforsyning giver bønderne mulighed for at brødføde deres familier og tjene lidt ekstra ved at sælge deres landbrugsprodukter på lokale markeder.
  • I 2004 lancerede UNDP ’Community Water Initiative’ (CWI) for at sikre stabil og kulstofneutral vandforsyning i Tanzania og 9 andre lande.

Kilimanjaro-regionen har altid været en af Tanzanias tørreste regioner med 400 mm nedbør i årligt gennemsnit. Den gennemsnitlige nedbør på landeplan er 900-1000 mm om året.

På det seneste har de skiftende nedbørsmønstre dog forværret de i forvejen slemme tørkeperioder. Indenfor de sidste to år har de ellers traditionelt regnfulde måneder, oktober/november, ikke bragt stabilt eller tilstrækkeligt nedbør.     

”Hvis det er et dårligt år, kan vi kun holde ud i 20 dage uden regn. Problemet er, at de nye afgrøder tørrer ud og dør”, fortæller 60-årige Rabiet E. Mkumbwa foran sit hjem i landsbyen Mwembe.

Udover at høsten har slået fejl, har den forlængede tørke ledt til jorderosion, hvilket betyder at jordens frugtbarhed er styrtdykket.

For at kunne hjælpe bønderne med fortsat at kunne dyrke deres jord, brødføde deres familier og få en fast indkomst under de svære betingelser, støtter UNDP en lokal NGO, ’Same Agricultural Improvement Project’, der konstruerer mikrodæmninger. Dæmningerne, der konstrueres ligesom traditionelle dæmninger, samler regnvand i bassiner, når vandet løber ned af bjergsiderne.

Dæmningen i Mwembe har en beholdningskapacitet på 220.000 liter, og en lokal gruppe borgere ejer og vedligeholder dæmningen. Gruppen, der består af 20 kvinder og 30 mænd, renser dæmningen for mudder og sørger for distributionen af vandet.

En gang om ugen åbnes dæmningens ventil manuelt, hvilket lader vandet flyde ud til de omkringliggende landbrug. Landbrugene dækker omkring 100 hektarer og brødføder godt og vel 150 husstande.

For at opnå den mest optimale effekt og dække det størst mulige areal, opfordres alle bønder til at grave kanaler til dæmningens vandløb.
”Og ved at samle små bidrag kan man købe cement og gennemføre konstruktionen af kanalerne i faser”, fortæller Stelle Zaarh fra UNDP Tanzanias GEF Small Grants Programme.

Det succesfulde dæmningsprojekt i Kilimanjaro-regionen har haft stor betydning for de lokale samfund. Takket være den forbedrede adgang til vand kan lokale bønder nu ikke blot brødføde deres familier, de kan også tjene lidt ekstra ved at sælge deres produkter på lokale markeder. Med denne ekstra indkomst kan de sende deres børn i skole, avle kvæg og fjerkræ samt vedligeholde og forbedre deres huse.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt