Håndtering af klimaforandringer i Etiopien

Ali Hamadu passer Jeldi-kooperativets får. Foto: UNDP.

Klimaforandringer har ramt Afar-regionen i det østlige Etiopien hårdt. Ali Hamadu har mistet alle sine får efter fem års tørke. Engang var han en succesrig fåreavler – i dag lever han og hans familie af fødevarehjælp fra regeringen og humanitære organisationer.

Højdepunkter

  • Et UNDP-støttet program har udviklet vandfaciliteter og igangsat aktiviteter til forbedring af eksistensgrundlaget for 32.000 dyreavlere i nogle af Etiopiens mest udsatte områder.
  • I Etiopien udgør får- og kvægavlere 14% af befolkningen og har samtidig den højeste andel af fattige og det laveste udviklingsindeks.
  • Programmet, som er et samarbejde mellem tre af FN’s organisationer (UNDP, FAO og UNEP) og den etiopiske regering, er finansieret af 2015-Målenes fond.

”Jeg var en engang en respekteret person i mit lokalsamfund på grund af min velstand og mine næsten 100 geder, får og kvæg. Og lige pludselig har jeg intet”, forklarer han. At være afhængig af fødevarehjælp gør ham desperat, siger Ali.

I Etiopien udgør fåre- og kvægavlere 14% af den totale befolkning, og de har de højeste procenter af fattige og det laveste udviklingsindex. På grund af deres høje antal dyr er de blevet beskyldt for overgræsning og udpining af landet, og fordi deres dyrs velfærd afhænger så meget af vejret, er de meget sårbare over for klimaforandringer.

Siden tørken startede i 2008, er mange fåreavlere draget væk fra deres traditionelle levesteder i håb om at finde vand og mad til deres dyr. Nogle har allerede givet op og er søgt ind til byen i håb om et bedre liv, mens andre fortsat venter på en mirakuløs forandring i klimaet.

Behov for at tilpasse sig klimaforandringerne
For at hjælpe avlere som Ali har 2015-Målenes fond samarbejdet med den etiopiske regering om at levere holdbare tilpasningsværktøjer til individuelle avlere og om at integrere afbødning af klimaforandringer samt tilpasningsmetoder i landets udviklingsplaner og -strategier.

Mere specifikt har FN’s samarbejdsprogram ’Enabling Pastoral Communities to Adapt to Climate Change and Restoring Rangeland Environments’ udviklet vandfaciliteter og skaffet beskæftigelse til forbedring af 32.000 avleres hverdag i nogle af Etiopiens mest udsatte, sårbare og fattige områder.

I dag er Ali medlem af ’Jeldi Livestock Marketing Cooperative’, der blev stiftet takket være startkapital fra 2015-Målenes fond. Kooperativet har 172 medlemmer, hvoraf 37 er kvinder. Kooperativets aktiviteter består blandt andet af at købe får til en lav pris, hvorefter de fedes op og sælges videre til en højere pris.

Efter ét år er Jeldi-kooperativet allerede profitabelt, og profitten deles blandt medlemmerne, heriblandt Ali. Jeldi-kooperativet er blot et af tre kooperativer dannet i Afar-regionen, og projektet har indtil videre startet lignende kooperativer i tre af landets øvrige regioner.

”Udover overskuddet fra kooperativet tjener jeg også 500 Birr (cirka 150 kr.) om måneden på at passe fårene. Nu kan jeg dække min husstands behov i modsætning til de hårde tider, vi har haft de seneste par år”, siger Ali.

Et arbejde hen imod miljøbæredygtighed
Programmet, der er et samarbejde mellem tre af FN’s organisationer (UNDP, FAO og UNEP) og den etiopiske regering, er et af fem samarbejdsprogrammer i Etiopien, som er finansieret af 2015-Målenes fond i et forsøg på at hjælpe lande verden over med at accelerere deres udvikling hen imod 2015 Målene. Fokus er især på at nå de mest sårbare lande, og programmet i Etiopien er specifikt igangsat med hensigt på at nå 2015-Målenes mål nummer 7 om miljømæssig bæredygtighed.

Programmet har lagt vægt på udvikling af vandfaciliteter og administration af græsarealer samt på forbedring af kooperativernes evne til at håndtere klimaforandringer uden at skulle ændre deres livsstil.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt